środa, 2020-11-25 Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

„Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”


Konkurs nr XV PFRON – w ramach zadań zlecanych

Czas realizacji projektu – 01.2015-03.2017:
I etap realizacji  01.2015-03.2016,
II etap realizacji 04.2016-03.2017.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym do udziału w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy” realizowanego w ramach konkursu nr XV PFRON – w ramach zadań zlecanych.

Celem projektu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wejściu na otwarty rynek pracy.

Kryteria przyjęcia do projektu:
  • ukończenie min. 16 rok życia,
  • bycie w wieku produkcyjnym,
  • posiadanie statusu osoby nieaktywnej zawodowo,
  • posiadanie orzeczenia ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • niekorzystanie z żadnej formy aktywizacji (np. WTZ, projekty finansowane ze środków publicznych), których kompleksowe formy wsparcia są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu.
Oferowane formy wsparcia:
  • opracowanie indywidualnych planów działania dla każdego uczestnika projektu,
  • wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego),
  • staże rehabilitacyjne,
  • szkolenia podnoszące kwalifikacje podstawowe oraz zawodowe (nabycie umiejętności niezbędnych na wielu stanowiskach pracy, np. warsztaty informatyczne, kursy językowe),
  • pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do najbliższego dla swojego miejsca zamieszkania biura regionalnego.

Wszystkie działania FAR skierowane do beneficjentów są bezpłatne.Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU
 


 

Get Adobe Flash player

Galeria