środa, 2020-11-25 Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnychCzas realizacji projektu: 04.2017-03.2019
I etap realizacji: 04.2017-03.2018,
II etap realizacji: 04.2018-03.2019.


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach pilotażowego konkursu nr 1 PFRON pn. „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”; kierunek pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy.

Celem projektu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wejściu na otwarty rynek pracy.

Celem głównym projektu jest zniesienie barier związanych z zatrudnieniem, wzrost aktywności społecznej i zawodowej 800 osób ze znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością z obszaru całego kraju oraz wprowadzenie na rynek pracy 280 osób z grupy objętej wsparciem i utrzymanie tych osób w zatrudnieniu przez okres co najmniej 6 m -cy.
 

Kryteria przyjęcia do projektu:

 • ukończenie min. 16 rok życia,
 • bycie w wieku produkcyjnym,
 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,
 • posiadanie orzeczenia ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • niekorzystanie z żadnej formy aktywizacji (np. WTZ, projekty finansowane ze środków PFRON), których kompleksowe formy wsparcia są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu.
Oferowane formy wsparcia:
 • opracowanie indywidualnych planów działania dla każdego uczestnika projektu, zastosowany zostanie Zestaw kategorii ICF dla Programu Aktywnej Rehabilitacji
 • wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego),
 • staże rehabilitacyjne,
 • praktyki,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje podstawowe oraz zawodowe (nabycie umiejętności niezbędnych na wielu stanowiskach pracy, np. warsztaty informatyczne, kursy językowe),
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • wsparcie coachingowe/psychologiczne,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do najbliższego dla swojego miejsca zamieszkania biura regionalnego.

Wszystkie działania FAR skierowane do beneficjentw są bezpłatne.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU

 


 
Get Adobe Flash player

Galeria