piątek, 2020-09-18 Ireny, Irminy, Stanisława

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IIIInformacja o realizacji projektu
 

W ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III” w pierwszym roku realizacji 01.04.2017 – 31.03.2018 zrealizowano następujące formy wsparcia:

Do projektu zostały przyjęte 272 osoby, z czego 256 osób otrzymało pełne wsparcie.

Liczba godzin wsparcia udzielonego na daną formę:

 • Rekrutacja do projektu: Indywidualne sesje – dotarcie do 455 ON i zrekrutowanie 255 BO: 1360 godzin
 • Etap I Diagnoza i wsparcie wprowadzające: Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO prowadzone przez 1 instruktora dla 170 BO: 1795 godzin
 • Interwencje dotyczące środowiskowego i społecznego funkcjonowania BO dla 255 BO: 2578 godzin
 • Interwencje dotyczące zdrowotnych i formalnych aspektów niepełnosprawności BO dla 255 BO: 1545 godzin
 • Etap II Kompleksowe wsparcie podstawowe: Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji dla 200 BO wsparcie zasadnicze dla 200 BO: 21840 godzin
 • Etap II Kompleksowe wsparcie podstawowe: Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji dla 200 BO wsparcie pomocnicze dla 200 BO: 7998,5 godzin
 • Etap II Kompleksowe wsparcie podstawowe: Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO nie biorących udziału w WAR prowadzone przez 2 instruktorów dla 55 BO: 1140 godzin
 • Etap II Kompleksowe wsparcie podstawowe: Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO nie biorących udziału w WAR prowadzone przez 1 instruktora dla 55 BO: 570 godzin
 • Etap I Diagnoza i wsparcie wprowadzające: Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO prowadzone przez 2 instruktorów dla 85 BO: 1770 godzin
 • Etap III Implementacja zdobytych umiejętności w środowisku zamieszkania BO: Indywidualne sesje - wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO dla 255 BO: 2560 godzin

Przeprowadzonych zostało 23 Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji:

 1. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 18-30.06.2017 Kleszczów
 2. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 09-21.07.2017 Kleszczów
 3. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 01-13.09.2017 Olsztyn
 4. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 15-27.09.2017 Wałcz
 5. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 25.09-06.10.2017 Kołobrzeg
 6. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 01-13.10.2017 Kleszczów
 7. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 02-14.10.2017 Miętne
 8. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 02-14.11.2017 Cetniewo
 9. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 03-15.11.2017 Wałcz
 10. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 05-17.11.2017 Głogów
 11. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 12-24.11.2017 Kraków
 12. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 13-25.11.2017 Miętne
 13. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 12-24.11.2017 Cedzyna
 14. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 17-29.11.2017 Supraśl
 15. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 23.11-12.05.2017 Wisła
 16. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 24.11-06.12.2017 Czudec
 17. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 02-13.01.2018 Mrzeżyno
 18. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 07-19.01.2018 Cetniewo
 19. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 26.01-07.02.2018 Kraków
 20. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 28.01-09.02.2018 Chrusty
 21. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 28.01-09.02.2018 Wisła
 22. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 10-22.02.2018 Miętne
 23. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 12-24.02.2018 Zielona Góra

W ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III” w drugim roku realizacji 01.04.2018 – 31.03.2019 zrealizowano następujące formy wsparcia:

Do projektu zostały przyjęte 269 osoby, z czego 261 osób otrzymało pełne wsparcie.

Liczba godzin wsparcia udzielonego na daną formę:

 • Rekrutacja do projektu: Indywidualne sesje – dotarcie do 455 ON i zrekrutowanie 255 BO: 1345 godzin
 • Etap I Diagnoza i wsparcie wprowadzające: Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO prowadzone przez 1 instruktora dla 170 BO: 1805 godzin
 • Interwencje dotyczące środowiskowego i społecznego funkcjonowania BO dla 255 BO: 2618 godzin
 • Interwencje dotyczące zdrowotnych i formalnych aspektów niepełnosprawności BO dla 255 BO: 1572 godzin
 • Etap II Kompleksowe wsparcie podstawowe: Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji dla 200 BO wsparcie zasadnicze dla 200 BO: 21528 godzin
 • Etap II Kompleksowe wsparcie podstawowe: Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji dla 200 BO wsparcie pomocnicze dla 200 BO: 7871 godzin
 • Etap II Kompleksowe wsparcie podstawowe: Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO nie biorących udziału w WAR prowadzone przez 2 instruktorów dla 55 BO: 1160 godzin
 • Etap II Kompleksowe wsparcie podstawowe: Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO nie biorących udziału w WAR prowadzone przez 1 instruktora dla 55 BO: 580 godzin
 • Etap I Diagnoza i wsparcie wprowadzające: Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO prowadzone przez 2 instruktorów dla 85 BO: 1710 godzin
 • Etap III Implementacja zdobytych umiejętności w środowisku zamieszkania BO: Indywidualne sesje - wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO dla 255 BO: 2610 godzin

Przeprowadzonych zostało 20 Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji:

 1. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 25.05-05.06.2018 Mrzeżyno
 2. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 01-13.06.2018 Kleszczów
 3. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 03-15.07.2018 Kraków
 4. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 13-25.08.2018 Zielona Góra
 5. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 28.08-09.09.2018 Wisła
 6. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 10-22.09.2018 Wałcz
 7. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 24.09-06.10.2018 Chrusty
 8. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 24.09-06.10.2018 Kleszczów
 9. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 25.09-06.10.2018 Kołobrzeg
 10. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 01.10-13.10.2018 Cetniewo
 11. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 12.10-24.10.2018 Wilkasy
 12. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 02.11-14.11.2018 Kraków
 13. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 10.11-22.11.2018 Zamość
 14. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 30.11-12.12.2018 Krzyżewo
 15. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 02.12-14.12.2018 Kluczbork
 16. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 02.12-14.12.2018 Wisła
 17. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 06.01-18.01.2019 Wrocław
 18. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 09.01-21.01.2019 Cetniewo
 19. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 25.02-08.03.2019 Mrzeżyno
 20. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji 22.02-06.03.2019 Wrocław

 Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III


Czas realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.03.2019
I okres realizacji:  01.04.2017 – 31.03.2018
II okres realizacji: 01.04.2018 – 31.03.2019


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” zaprasza osoby niepełnosprawne, dla których wózek inwalidzki jest narzędziem kompensującym znaczne lub całkowite ograniczenia w zdolności do chodzenia ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III” w ramach konkursu pn. „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”; kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych; typ projektu: Wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające) oraz Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny.

Celem projektu w I okresie jego realizacji jest zwiększenie poziomu samodzielności 255 niepełnosprawnych osób poruszających się na wózku inwalidzkim poprzez nabycie, rozwinięcie lub utrzymane kompetencji oraz umiejętności pozwalających na niezależne funkcjonowanie w wymiarze indywidualnym i społecznym.
 

Kryteria przyjęcia do projektu:

 • Wiek – ukończony 16 rok życia
 • Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny
 • Niepełnosprawność ruchowa lub niepełnosprawność sprzężona: na podstawie zapisu w orzeczeniu – symbol przyczyny niepełnosprawności 05R na podstawie zapisu w orzeczeniu więcej niż 1 symbolu przyczyny niepełnosprawności lub zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę potwierdzającego występowanie dodatkowej jednostki chorobowej poza tą, która jest podstawą uzyskania prawnego statusu ON., (zgodnie z ICD – 10),
 • Nie korzystanie aktualnie z żadnej formy aktywizacji (np. WTZ, ZAZ) oraz projektów finansowanych ze źródeł publicznych (np. PFRON) o takich samych celach i formach wsparcia

Do udziału w projekcie mogą przystąpić zarówno osoby zatrudnione na otwartym rynku pracy jak również osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.
 

Oferowane formy wsparcia:

Rekrutacja do projektu
Rekrutacja zgodnie z modelem Aktywnej Rehabilitacji oparta na bezpośrednim dotarciu do osób z niepełnosprawnością, prowadzona w formie indywidualnych sesji w miejscu zamieszkania/pobytu potencjalnych beneficjentów projektu

Etap I: Diagnoza i wsparcie wprowadzające
Celem wsparcia w początkowym etapie projektu jest przekazanie wszystkich informacji niezbędnych w odniesieniu do aktualnych potrzeb BO, diagnoza posiadanych ograniczeń, możliwości i posiadanych zasobów oraz zapoczątkowanie pracy nad umiejętnościami pozwalającymi osiągnąć optymalny poziom samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie prowadzone w formie indywidualnych sesji w miejscu zamieszkania lub pobytu BO.

Etap II: Kompleksowe wsparcie podstawowe
Indywidualne oraz grupowe wsparcie prowadzone w postaci dwóch równorzędnych form wsparcia:

 1. Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji /9 dni treningowych/  – Celem Warsztatów jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Warsztaty będą odbywały się w każdym województwie. Udział w Warsztatach zapewnia każdemu BO dużą efektywność pracy i indywidualne podejście.
 2. Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania (w zastępstwie wsparcia grupowego)  – Celem indywidualnych sesji jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla BO, którzy z uwagi na medyczny obraz niepełnosprawności, posiadane ograniczenia funkcjonalne lub sytuację osobistą nie mogą wziąć udziału w Warsztacie AR

Etap III: Implementacja zdobytych umiejętności w środowisku zamieszkania BO
Wsparcie na tym etapie projektu poświęcone będzie wprowadzeniu oraz zastosowaniu zdobytych przez BO umiejętności i kompetencji do codziennego funkcjonowania w miejscu zamieszkania, z uwzględnieniem społecznych i środowiskowych uwarunkowań związanych z postawami osób z najbliższego otoczenia, czy też barierami architektonicznymi.

W trakcie całego okresu trwania projektu BO otrzymają wsparcie dotyczące aktualnych potrzeb i sytuacji związanych z różnymi aspektami życia osób z niepełnosprawnością, które prowadzone będzie w formie interwencji:

 1. Interwencji dotyczących środowiskowego i społecznego funkcjonowania BO
 2. Interwencje dotyczących zdrowotnych i formalnych aspektów niepełnosprawności BO

Wsparcie prowadzone będzie w sposób ciągły, w trakcie całego okresu realizacji projektu, we wszystkich formach zapewniających BO pełny dostęp do specjalistycznego poradnictwa oraz działań instruktorów AR pozwalających rozwiązać aktualne trudności jakie napotykają BO w procesie aktywizacji.

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do najbliższego dla swojego miejsca zamieszkania biura regionalnego.
 

Wszystkie działania FAR skierowane do beneficjentów są bezpłatne.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych