piątek, 2020-09-18 Ireny, Irminy, Stanisława

Szkolenia zawodowe i kursy komputerowe


PRACA BEZ BARIER – FAR jest Partnerem projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Beneficjentami projektu są osoby niepracujące z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym (ze sprzężeniem) stopniem niepełnosprawności ruchowej, mające problem z wejściem lub powrotem na rynek pracy oraz rodziny i inne osoby z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych.
 

SZKOLENIA ZAWODOWE

W ramach realizowanego projektu FAR organizuje Szkolenie Zawodowe, dla osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć tym swoje szanse na rynku pracy. Szkolenia są dla uczestnika bezpłatne.

Szkolenia Zawodowe organizowane przez FAR przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym (ze sprzężeniem) stopniem niepełnosprawności ruchowej, nie pracujących, w wieku do 58 lat – kobiety i do 63 lat – mężczyźni, które wzięły udział w Warsztatach Aktywizacji Zawodowej oraz osoby, które w ubiegłych latach uczestniczyły w programie Aktywnej Rehabilitacji.

Więcej informacji o projekcie »


KURSY KOMPUTEROWE dla młodzieży

Kursy komputerowe dla młodzieży przeznaczone są dla młodzieży ze znacznym stopniem niepełnosprawnością ruchowej wieku 10-19 lat. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursach powinny wypełnić Zgłoszenie na kursy komputerowe i odesłać je na adres FAR, oraz skontaktować się ze znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Biurem Regionalnym FAR lub Biurem FAR w Warszawie. Zgłoszenia za osoby nieletnie wypełniają rodzice lub opiekunowie.


ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na Szkolenia Zawodowe oraz na Kursy Komputerowe dla młodzieży można dokonywać za pomocą poniższych formularzy.
Jednocześnie informujemy, że posiadanie odleżyn wykluczają udział w szkoleniach.