piątek, 2020-09-18 Ireny, Irminy, Stanisława

Aktywna rehabilitacja - Polska


Ważnym elementem programu FAR jest istnienie grup regionalnych.

Instruktorzy w regionach docierają bezpośrednio do osób po urazie rdzenia kręgowego, prowadzą nabór na obozy, szkolenia, imprezy regionalne i centralne. Odpowiadają za kontakty ze szpitalami i ośrodkami rehabilitacyjnymi jak również z organizacjami sportowymi mającymi ofertę dla osób niepełnosprawnych.

W regionach organizowane są systematyczne zajęcia treningowe, stwarzające w wielu miejscach jedyną dostępną formę aktywności ruchowej osobom poruszającym się na wózkach.

W celu skuteczniejszej realizacji tych działań objęliśmy swym programem wszystkie województwa gdzie powołaliśmy pełnomocników wojewódzkich FAR.

Biura regionalne FAR zlokalizowane są w miastach: Białystok, Bolesławiec, Bydgoszcz, Iława, Mikołów, Kraków, Lublin, Łódź, Namysłów, Kielce, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wejherowo, Zielona Góra.

Centralne biuro Fundacji Aktywnej Rehabilitacji znajduje się w Warszawie.

Wszystkie te działania umożliwiają zwiększenie skali działania oraz poprawę jakości i skuteczności realizowanych programów poprzez bezpośrednie dotarcie do większej liczby potrzebujących wsparcia - osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich, w szczególności osób z urazami rdzenia kręgowego /URK/.