piątek, 2020-09-18 Ireny, Irminy, Stanisława

Szkolenia zawodowe i kursy komputerowe

PRACA BEZ BARIER – FAR jest Partnerem projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Beneficjentami projektu są osoby niepracujące z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym (ze sprzężeniem) stopniem niepełnosprawności ruchowej, mające problem z wejściem lub powrotem na rynek pracy oraz rodziny i inne osoby z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych.
 

SZKOLENIA ZAWODOWE

W ramach realizowanego projektu FAR organizuje Szkolenie Zawodowe, dla osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć tym swoje szanse na rynku pracy. Szkolenia są dla uczestnika bezpłatne.

Szkolenia Zawodowe organizowane przez FAR przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym (ze sprzężeniem) stopniem niepełnosprawności ruchowej, nie pracujących, w wieku do 58 lat – kobiety i do 63 lat – mężczyźni, które wzięły udział w Warsztatach Aktywizacji Zawodowej oraz osoby, które w ubiegłych latach uczestniczyły w programie Aktywnej Rehabilitacji.

Więcej informacji o projekcie »


KURSY KOMPUTEROWE dla młodzieży

Kursy komputerowe dla młodzieży przeznaczone są dla młodzieży ze znacznym stopniem niepełnosprawnością ruchowej wieku 10-19 lat. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursach powinny wypełnić Zgłoszenie na kursy komputerowe i odesłać je na adres FAR, oraz skontaktować się ze znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Biurem Regionalnym FAR lub Biurem FAR w Warszawie. Zgłoszenia za osoby nieletnie wypełniają rodzice lub opiekunowie.


ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na Szkolenia Zawodowe oraz na Kursy Komputerowe dla młodzieży można dokonywać za pomocą poniższych formularzy.
Jednocześnie informujemy, że posiadanie odleżyn wykluczają udział w szkoleniach.

 


Aktywna rehabilitacja - Polska

Ważnym elementem programu FAR jest istnienie grup regionalnych.

Instruktorzy w regionach docierają bezpośrednio do osób po urazie rdzenia kręgowego, prowadzą nabór na obozy, szkolenia, imprezy regionalne i centralne. Odpowiadają za kontakty ze szpitalami i ośrodkami rehabilitacyjnymi jak również z organizacjami sportowymi mającymi ofertę dla osób niepełnosprawnych.

W regionach organizowane są systematyczne zajęcia treningowe, stwarzające w wielu miejscach jedyną dostępną formę aktywności ruchowej osobom poruszającym się na wózkach.

W celu skuteczniejszej realizacji tych działań objęliśmy swym programem wszystkie województwa gdzie powołaliśmy pełnomocników wojewódzkich FAR.

Biura regionalne FAR zlokalizowane są w miastach: Białystok, Bolesławiec, Bydgoszcz, Iława, Mikołów, Kraków, Lublin, Łódź, Namysłów, Kielce, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wejherowo, Zielona Góra.

Centralne biuro Fundacji Aktywnej Rehabilitacji znajduje się w Warszawie.

Wszystkie te działania umożliwiają zwiększenie skali działania oraz poprawę jakości i skuteczności realizowanych programów poprzez bezpośrednie dotarcie do większej liczby potrzebujących wsparcia - osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich, w szczególności osób z urazami rdzenia kręgowego /URK/.

 


Strona 2 z 2