poniedziałek, 2020-10-26 Ewarysta, Lucyny, Lutosławy

Dzieci i młodzież

»»


Terminy kursów komputerowych

Lp  TEMAT SZKOLENIA  TERMIN
1. Podstawy obsługi komputera, podstawy grafiki kurs dla młodzieży
11-19 lat – kurs I-go stopnia
2011-07-29  –  2011-08-12
2.

Grafika komputerowa, kurs młodzieżowy 11-19 lat – kurs II-go stopnia

2011-08-14  –  2011-08-28

 


Tematy szkoleń i kursów

Szkolenia Zawodowe:


 

 •  "Pracownik biurowy"
 •  "Formy opodatkowania i ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach"
 •  "Rachunkowość, kadry i płace"
 •  "Projektowanie stron internetowych"

 

Kursy Komputerowe dla młodzieży:


 

 • "Grafika komputerowa" - podstawy
 •  "Grafika komputerowa" - kurs II-go stopnia

Opis kursów komputerowych dla młodzieży

Są to 2-tygodniowe stacjonarne kursy komputerowe, przeznaczone dla młodzieży ze znacznym stopniem niepełnosprawnością ruchowej w wieku 10-19 lat. Grupa uczestników w trakcie jednego kursu liczy do 16 osób. Kursy odbywają się w czasie wolnym od nauki (– ferie letnie i zimowe).

Obiekty, w których prowadzone są zajęcia oraz miejsce zakwaterowania i wyżywienia uczestników, są dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Oferujemy multimedialne komputery ze stałym podłączeniem do Internetu, dostęp do nich nie ogranicza się tylko do zajęć. Podczas czasu wolnego, oprócz komputerów, korzystać można z obiektów sportowych (basen, sala gimnastyczna).

Przez cały czas pobytu na kursie uczestnicy mają zapewnioną pomoc opiekuna ze strony FAR i pielęgniarki.

Kursy dla uczestników (– nauka, zakwaterowanie i wyżywienie) są bezpłatne. FAR pokrywa w połowie koszt pobytu na kursie indywidualnego opiekuna uczestnika (jeżeli jest on niezbędny).
FAR nie pokrywają kosztów przyjazdu uczestników na kurs.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie powinny wypełnić i odesłać na adres FAR Zgłoszenie na kursy komputerowe. Zgłoszenia za osoby nieletnie wypełniają rodzice lub opiekunowie.
Szczegółowe informacje na temat kursów i możliwości w nich uczestnictwa można uzyskać w Biurze Regionalnym FAR lub Biurze FAR w Warszawie.

Proponowane tematy kursu:
Grafika komputerowa – podstawy”, „Grafika komputerowa – kurs II-go stopnia

 


Opis szkoleń zawodowych

Przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu znacznym, niepracujących, a nawet nieposiadających komputerów.

Szkolenie odbywa się stacjonarnie w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem i trwa 17 dni — w tym 15 dni po 8 godz. nauki dziennie (= 120 godz.) oraz dzień przyjazdu i dzień wyjazdu.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkoła, jak i internat, w którym następuje zakwaterowanie uczestników, jest dostosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Oferujemy multimedialne komputery ze stałym podłączeniem do Internetu, dostęp do nich nie ogranicza się tylko do zajęć. Podczas czasu wolnego, oprócz komputerów, korzystać można z obiektów sportowych (basen, siłownia, sala gimnastyczna).

Grupa uczestników w trakcie jednego kursu liczy 15 osób. Kursy są dla uczestników bezpłatne.

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przyjazdu. Osoby wymagające opieki zobowiązane są do przyjazdu na szkolenie z własnym opiekunem oraz pokrycia kosztów jego pobytu i zakwaterowania.

Proponowane tematy kursu: "Pracownik biurowy", "Formy opodatkowania i ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach", "Rachunkowość, kadry i płace" , "Projektowanie stron internetowych"

 


Szkolenia

Kurs dla rodziców

Kurs dla rodziców prowadzony jest w trakcie trzech ostatnich dni obozu dla dzieci. Kurs ten przeznaczony jest dla rodziców, których dzieci biorą udział w obozie.

Przynajmniej jeden rodzic / opiekun powinien wziąć udział w kursie. Kurs obejmuje trzy bardzo intensywne dni, w czasie których można spotkać rodziców innych dzieci niepełnosprawnych, jak również dorosłe osoby niepełnosprawne, przy ogólnym założeniu przedstawienia poszerzonej perspektywy możliwości oraz przyszłości dziecka.

Aktualne terminy znajdują się w kalendarium »


Kursy i szkolenia z zakresu aktywnej rehabilitacji

Kursy i szkolenia z zakresu AR stanowią doskonałe wzbogacenie wiedzy tych wszystkich, którzy na co dzień pracują z osobami po urazach rdzenia kręgowego. Część tematów wykracza poza tę grupę osób niepełnosprawnych i może być przydatna podczas pracy z pacjentami o innych schorzeniach, oraz w typowej praktyce rehabilitacyjnej.

Ruch Aktywnej Rehabilitacji jako jedyny opracował i proponuje szkolenia z takich tematów jak np. :

 • budowa, użytkowanie i indywidualne dopasowanie wózka inwalidzkiego,
 • profilaktyka przeciwodleżynowa,
 • bezpieczne techniki przenoszenia i asekuracji.

Polski Ruch Aktywnej Rehabilitacji należy do International Activ Rehabilitation zrzeszającej organizacje realizujące wspólny program wprowadzania i upowszechniania najefektywniejszych systemów pomocy i rehabilitacji osób po urazach rdzenia kręgowego. Program ten oparty jest na doświadczeniach wiodących ośrodków medycznych oraz systemów prawno organizacyjnych takich państw jak Szwecja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Szwajcaria.

Szanowni Państwo zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych przez naszą organizację.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny !

Aktualne terminy znajdują się w kalendarium »

 


Sport

Upowszechnianie różnych form aktywności ruchowej jest podstawą działalności Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Ważnym elementem naszego programu jest sport, który popularyzujemy w myśl hasła:

Sport dla tych, którzy go najbardziej potrzebują

Sport nie jest jednak celem naszych działań, lecz środkiem do uzyskania większej sprawności, samodzielności i niezależności, elementem szeroko rozumianej rehabilitacji. Dla wielu niepełnosprawnych jesteśmy jedyną organizacją umożliwiającą im podstawową aktywność ruchową. To, że nasze działania stanowią naturalne zaplecze dla sportu wyczynowego realizowanego przez kluby i stowarzyszenia sportowe, jest dodatkowym plusem.

Historia
Aktywizację poprzez trening sportowy wprowadził Sir Ludwig Guttmann, lekarz, fundator Narodowego Centrum Urazów Rdzenia Kręgowego w Stoke Mandeville w Anglii. Celowość takiego działania uzasadnił tym, iż wzmacnia ono mięśnie, poprawia koordynację i wytrzymałość. Wskazał na pozytywne psychologiczne aspekty uprawiania sportu przez osoby po urazach rdzenia kręgowego.
W 1948 roku w Wielkiej Brytanii odbyły się pierwsze zawody dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - Stoke Mandeville Games. W kolejnych latach impreza ta rozwinęła się do rangi zawodów międzynarodowych i dała początek Igrzyskom Paraolimpijskim, których pierwsza edycja odbyła się w 1960 roku. Obecnie duże imprezy rangi mistrzostw kontynentów, świata lub igrzysk paraolimpijskich już nie stanowią sensacji.

Początki Metody Aktywnej Rehabilitacji

Początek Metody Aktywnej Rehabilitacji to Igrzyska Paraolimpijskie w Toronto w 1976 roku. Do Polski model rehabilitacji osób niepełnosprawnych, którego głównym elementem jest trening sportowy wprowadziła Fundacja Aktywnej Rehabilitacji. Nasz program oparliśmy na metodach stosowanych w specjalistycznych ośrodkach sportowo-rehabilitacyjnych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Utrzymujemy ścisłe kontakty z międzynarodowymi organizacjami sportu niepełnosprawnych i z wiodącymi ośrodkami rehabilitacyjnymi za granicą.

Osiągnięcia
Naturalną konsekwencją naszych działań był szybki rozwój sportów wózkowych. Większość dyscyplin, które zaistniały po 1988 roku było wprowadzanych przez Aktywną Rehabilitację, bądź przy dużym zaangażowaniu osób wywodzących się z naszego ruchu.
Najlepszymi przykładami są: szermierka na wózkach - pierwszy pokaz odbył się w trakcie obozu FAR w 1989 roku w Mielnicy, pierwszy klub powstał z naszej inicjatywy w Warszawie, do chwili obecnej wielu zawodników tej dyscypliny jest po aktywnej rehabilitacji, tenis na wózkach - prawie wszystkie działające w Polsce kluby powstały z inicjatywy instruktorów aktywnej rehabilitacji, którzy stanowią obecnie większość wszystkich grających, narciarstwo alpejskie - inicjatorem i największym propagatorem tego sportu w Polsce był dr Tomasz Tasiemski, wykładowca AWF Poznań, sportowiec, instruktor aktywnej rehabilitacji.
Staraliśmy się ponadto doprowadzać do modernizacji obiektów sportowych i ich pełnego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przykładem tych działań może być Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale, w którym odbywa się większości naszych imprez. Dzięki naszym staraniom zlikwidowano w nim podstawowe bariery architektoniczne i otwarto ten obiekt dla sportowców niepełnosprawnych.

Sporty wodne
W naszym programie szczególną pozycję zajęły wszelkie formy sportów wodnych, od żeglarstwa po nurkowanie swobodne, którego w dalszym ciągu jesteśmy jedynymi koordynatorami.
Jeszcze w początkach lat dziewięćdziesiątych dostępność tak uniwersalnej formy aktywności ruchowej jak pływanie wśród paraplegików i tetraplegików, a szczególnie tych ostatnich, była bardzo ograniczona. By ją upowszechnić, opracowaliśmy szczegółowy program i metodykę nauki pływania dla osób z porażeniami oraz niedowładami dwu i czterokończynowymi.
Część uczestników programu FAR rozpoczęła regularne treningi w sekcjach sportowych innych organizacji. Wspaniałym przykładem takiej kariery jest nasz czołowy pływak, Mirosław Piesak, wielokrotny medalista największych imprez, m.in. igrzysk paraolimpijskich w Atlancie i Sydney.

Pięciobój
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji jest twórcą zupełnie nowej dyscypliny sportowej - pięcioboju aktywnego. Dyscyplina ta wzorowana jest na przepisach pięcioboju nowoczesnego i przeznaczona jest dla sportowców poruszających się na wózkach. Zawodnicy muszą się wykazać wszechstronnym przygotowaniem rywalizując w torze przeszkód, pływaniu, łucznictwie, tenisie stołowym i mini maratonie.

Rugby
Dość ważnym przedsięwzięciem FAR jest upowszechnianie rugby na wózkach. Dyscyplinę tę utworzono specjalnie dla tetraplegików, którzy w żaden inny sposób nie mogliby zaistnieć w Polskim sporcie. Jest uznawana za najszybciej rozwijającą się dyscyplinę sportu niepełnosprawnych w świecie. Więcej na stronie http://rugby.far.org.pl

Nauka
Nasza praca służy również pośrednio rozwojowi nauk związanych ze sportem. Od lat stanowimy jedno z najlepszych miejsc dla specjalistycznych badań wielu instytutów zajmujących się sportem oraz aktywnością ruchową osób niepełnosprawnych.


Pierwszy wózek

Jeśli jesteś osobą do 3 lat po urazie rdzenia kręgowego, z tetraplegią lub paraplegią i nie skorzystałeś jeszcze z dofinansowania PFRON na zakup wózka inwalidzkiego, możesz wziąć udział w naszym programie "Pierwszy wózek" - dzięki temu znacznie szybciej odzyskasz niezależność i powrócisz do aktywnego życia.

Program jest połączeniem trzech równorzędnych elementów:

 • Pierwszym z nich jest możliwie wczesne dotarcie do każdego potencjalnego odbiorcy programu - do jego realizacji służy między innymi ta wiadomość. Ponadto FAR ściśle współpracuje
  z największymi ośrodkami medycznymi w całym kraju. Dzięki temu docieramy do blisko 90 - 95% osób, które doznały urazu rdzenia w danym roku.
 • Drugi elementem jest dobór i dopasowanie wózka inwalidzkiego do indywidualnych potrzeb potencjalnego użytkownika. Realizacja tego zadania obejmuje właściwy pomiar uczestnika programu, dokładny wywiad środowiskowy wskazujący na rzeczywiste potrzeby, wybór i indywidualne dopasowanie wózka inwalidzkiego typu aktywnego oraz nieodpłatne użyczenie tego wózka na okres do jednego roku.
 • Trzecim elementem programu jest nauka prawidłowej, skutecznej i bezpiecznej eksploatacji wózka inwalidzkiego - celowa i konsekwentna adaptacja do nowych warunków życia. Bez niego oba wcześniejsze elementy byłyby mało skuteczne. Dopiero połączenie wszystkich trzech stwarza
  Ci optymalne warunki do osiągnięcia samodzielności.


Szybki dostęp do odpowiednio dobranego sprzętu pomocniczego jest podstawową potrzebą każdej osoby po urazie. Program Ograniczania Skutków Niepełnosprawności stworzony przez PFRON w 2005 roku umożliwia nam właściwe zaspokajanie tej potrzeby.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie "Pierwszy wózek" zapraszamy do kontaktowania się z biurami regionalnymi lub z biurem FAR.

Lista biur regionalnych: Białystok, Bolesławiec, Bydgoszcz, Iława, Mikołów, Kraków, Lublin, Łódź, Namysłów, Piekoszów, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wejherowo, Zielona Góra

 


Kursy prawa jazdy

Jeżeli jesteś osobą po urazie kręgosłupa i poruszasz się na wózku inwalidzkim, Fundacja daje Ci niepowtarzalną szansę bezpłatnego zrobienia prawa jazdy kategorii B na dwutygodniowym stacjonarnym kursie w Miętnem k. Garwolina.

Czytaj więcej


Strona 1 z 2