środa, 2020-10-21 Celiny, Hilarego, Janusza

Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV


 


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza dzieci niepełnosprawne ruchowo i ich rodziny do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, który prowadzony jest w całej Polsce.

Projekt rozpoczyna się 01.04.2019 i kończy 31.03.2020

Współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach zadań zleconych - Konkurs 1/2018 kierunek pomocy 2. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, umowa ZZB/000511/BF/D) oraz Fundacji PZU.

 

Naszym celem jest, aby dzieci, które biorą udział w projekcie:

 • poprawiły umiejętności związane z poruszaniem się
 • poprawiły umiejętności z zakresu samoobsługi
 • uzyskały jak największą niezależność fizyczną
 • uzyskały jak największą niezależność psychiczną
 • podniosły stopnień świadomości własnego ciała
 • podniosły poziom integracji ze środowiskiem i umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej

Pragniemy pokazać dzieciom osoby dorosłe, które poruszają się na wózku i które dzięki swoim osiągnięciom: w życiu zawodowym, sporcie, w życiu prywatnym mogą stanowić niezwykle inspirujący wzorzec osobowy.
W ramach projektu nasi mali podopieczni i ich rodziny mogą skorzystać z oferowanych przez nas różnych form wsparcia.

Są to:

 • Indywidualnie wsparcie
 • Warsztat Aktywnej Rehabilitacji
 • Obóz Aktywnej Rehabilitacji
 • Zajęcia regionalne

Udział we wszystkich zajęciach, warsztatach i obozach jest całkowicie bezpłatny.


Warunki włączenia do projektu:

 • wiek o 4 do 16 lat
 • posiadanie orzeczenie o niepełnosprawności
 • posiadanie znacznych trudności lub skrajnie dużych trudności w chodzeniu; poruszanie się na wózku inwalidzkim

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu dostępny jest w kalendarium. Szczegółowe informacje oraz terminy pozostałych działań dostępne są w regionalnych biurach FAR.
Zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami w biurach regionalnych na terenie całego kraju.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU