niedziela, 2020-10-25 Ingi, Maurycego, Sambora

Indywidualne wsparcie


 

Chcąc zapewnić indywidualne wsparcie całej rodzinie dziecka niepełnosprawnego w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV” nasi Instruktorzy docierają do domu lub miejsca aktualnego pobytu dziecka na terenie całej Polski. Przekazują wiedzę i praktyczne umiejętności najbardziej adekwatne do potrzeb dziecka i opiekunów. Podczas rozmowy z dzieckiem i rodzicami Instruktor stara się indywidualnie spojrzeć na każdy problem. Odpowiada na nurtujące pytania, kieruje i wskazuje przykładowe rozwiązania. Dziecko może uczyć się umiejętności dnia codziennego tj: samodzielnego przesiadania się, ubieranie, samocewnikowania we własnym pokoju i warunkach, jakie ma na co dzień. Rodzice dowiedzą się jakie wsparcie mogą otrzymać ze strony Fundacji Aktywnej Rehabilitacji i jaki plan działania w projekcie przygotował Instruktor dla ich dziecka. 
 

Co dają spotkania indywidualne?

  • diagnoza potrzeb dziecka i rodzica,
  • indywidualne podejście do danego dziecka i całej rodziny,
  • indywidualna praca w domu z dzieckiem – np. nauka podstawowych czynności samoobsługowych: ubieranie się , rozbieranie, przesiadanie się na toaletę
  • indywidualna praca z rodziną, odpowiedzi na pytania trudne i delikatne
  • pokazanie dziecku jego możliwości we własnym otoczeniu
  • włączenie do instruktażu rodziców – pokazanie im wachlarza możliwości ich dziecka
  • wsparcie specjalisty – mentoring i zajęcia coachingowe, terapia psychologiczna, interwencja pedagogiczna, zajęcia z doradcą personalnym, praca z dzieckiem z zastosowaniem metod fizjoterapeutycznych, oraz inne interwencje dostosowane do aktualnych potrzeb BO, wynikających z udziału w programie aktywizacji.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU