poniedziałek, 2019-08-26 Ireneusza, Konstantego, Marii

Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych


Czas realizacji projektu: 04.2017-03.2019
I etap realizacji: 04.2017-03.2018,
II etap realizacji: 04.2018-03.2019.

Czytaj więcej


»»»

„Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich” 

Konkurs nr XV PFRON – w ramach zadań zlecanych
Okres realizacji projektu:  01.04.2015 – 31 .03.2017

Czytaj więcej


»»»

„Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu 
Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności
i Zdrowia (ICF)”

Projekt realizowany jest ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach XXI konkursu. 
Okres realizacji projektu: 1.09.2015–31.03.2016

Czytaj więcej


„Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

Konkurs nr XV PFRON – w ramach zadań zlecanych

Czas realizacji projektu – 01.2015-03.2017:
I etap realizacji  01.2015-03.2016,
II etap realizacji 04.2016-03.2017.

Czytaj więcej


„ ICF – to się opłaca”


Szkolenia otoczenia osób niepełnosprawnych „ ICF – to się opłaca” – projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2015-31.12.2015

– Celem podstwowym szkoleń jest poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych a co za tym idzie podniesienie kompetencji kadry bezpośrednio zaangażowanej w proces aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo. Szkolenia kierowane są do – specjalistów pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych (lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, terapeutów).

Czytaj więcej


Strona 1 z 2