piątek, 2018-12-14 Alfreda, Izydora, Zoriny

»»»

„Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózkach inwalidzkich” 

Konkurs nr XV PFRON – w ramach zadań zlecanych
Okres realizacji projektu:  01.04.2015 – 31 .03.2017

Czytaj więcej


»»»

„Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu 
Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności
i Zdrowia (ICF)”

Projekt realizowany jest ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach XXI konkursu. 
Okres realizacji projektu: 1.09.2015–31.03.2016

Czytaj więcej


„Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

Konkurs nr XV PFRON – w ramach zadań zlecanych

Czas realizacji projektu – 01.2015-03.2017:
I etap realizacji  01.2015-03.2016,
II etap realizacji 04.2016-03.2017.

Czytaj więcej


„ ICF – to się opłaca”


Szkolenia otoczenia osób niepełnosprawnych „ ICF – to się opłaca” – projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2015-31.12.2015

– Celem podstwowym szkoleń jest poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych a co za tym idzie podniesienie kompetencji kadry bezpośrednio zaangażowanej w proces aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo. Szkolenia kierowane są do – specjalistów pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych (lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, terapeutów).

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób poruszających się na wózku inwalidzkim


Zadania powierzane – konkurs nr 7 PFRON
1 kwiecień 2011 r. – 31 marzec 2015 r.


Celem głównym projektu jest wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku inwalidzkim w życiu społecznym i zawodowym przez objęcie wsparciem wybranej grupy nie pozostającej w zatrudnieniu.

Czytaj więcej


Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych