niedziela, 2020-10-25 Ingi, Maurycego, Sambora

Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych


Czas realizacji projektu: 04.2017-03.2019
I etap realizacji: 04.2017-03.2018,
II etap realizacji: 04.2018-03.2019.

Czytaj więcej


Strona 1 z 2