poniedziałek, 2020-07-06 Dominiki, Jaropełka, Łucji

»»» 


REGULAMIN
„I Amatorski Integracyjny Turniej Bocci dla osób niepełnosprawnych”

 

1. Organizator

 
 1. Pomysłodawcą i organizatorem Turnieju jest Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” region zachodniopomorski, z siedzibą przy ul. Łuczniczej 64, p. 16, 17, w Szczecinie, zwana dalej Organizatorem.
 2. Turniej finansowany jest ze środków pieniężnych będących grantem projektu TESCO „Decydujesz, pomagamy”. Dodatkowo finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach projektu „Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych” oraz przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III”.
 3. Pełna nazwa wydarzenia: I Amatorski Integracyjny Turniej Bocci dla osób niepełnosprawnych, zwany dalej Turniejem.

2. Miejsce i czas trwania

 1. Turniej odbędzie się 28 października 2018 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II, ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin.
 2. Turniej odbędzie się w godzinach 09:30 - 15:00.
 3. Plan godzinowy Turnieju:
  1. 09:30 - 10:30 - rejestracja uczestników,
  2. 10:30 - 10:45 - otwarcie,
  3. 10:45 - 14:30 - zawody,
  4. 14:30 - 15:00 - uroczyste wręczenie nagród, zakończenie.
 4. Obowiązuje punktualność rozpoczęcia Turnieju.

3. Cel

 1. Integracja środowiska osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi.
 2. Popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych.
 3. Propagowanie idei aktywnego spędzania czasu.
 4. Budowanie poczucia własnej wartości osób z niepełnosprawnością.

4. Uczestnictwo i zgłoszenie

 1. W Turnieju uczestniczyć mogą osoby niepełnosprawne w wieku od 4 lat, rodziny osób niepełnosprawnych oraz lokalna społeczność (zwani dalej uczestnikami), zgłaszane w 3 osobowych drużynach. Dopuszczalne jest zgłoszenie pojedynczego zawodnika, który zostanie przydzielony do drużyny przez Organizatora, o ile będzie to możliwe. O możliwości udziału zawodnika indywidualnego Organizator poinformuje zainteresowane osoby po zebraniu wszystkich zgłoszeń.
 2. Drużyny mogą być zgłaszane w 2 kategoriach: osoby pełnosprawne i osoby z niepełnosprawnością.
 3. Warunkiem udziału w Turnieju jest:
  a) Zgłoszenie chęci uczestnictwa do Organizatora do dnia 24 października 2018r.
  b) Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Organizatorów: 


  Wiktoria Bolko, tel.: 725 953 659; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Biuro FAR, ul. Łucznicza 64, p.16,17, 71-472 Szczecin,
  tel.: 91 423 77 03; tel. kom.: 509 447 063,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  c) W dniu Turnieju zgłoszenie się do rejestracji (w przypadku osób niepełnoletnich z Rodzicem lub Opiekunem Prawnym), w celu podpisania listy obecności i odbioru pakietu startowego.
 4. Każdy Uczestnik otrzyma zestaw startowy: numer startowy, torbę z logo Turnieju.
 5. Udział w Turnieju jest dobrowolny i bezpłatny.

5. Zasady przeprowadzania Turnieju

 1. Podczas Turnieju obowiązuje zasada samodzielności - każdy Uczestnik Turnieju, przez cały czas trwania zawodów, porusza się i wykonuje rzuty samodzielnie lub z pomocą przydzielonych przez Organizatora instruktorów/asystentów.
 2. Rywalizacja ma charakter drużynowy.
 3. Uczestnicy będą rywalizować między sobą w 3 osobowych drużynach w 2 kategoriach: osoby sprawne i osoby z niepełnosprawnością.
 4. Obowiązuje system drabinkowy rozgrywek, realizowany w każdej kategorii. Do wyłonienia III miejsca rozegrany zostanie dodatkowy mecz, tzw „mały finał” pomiędzy drużynami, które odpadły w rywalizacji o finał. Przydzielenie pierwszych przeciwników następuje poprzez losowanie na początku Turnieju.
 5. Między dwoma stronami rozgrywane są mecze, składające się z 6 rund. Rundą określa się część meczu, w której wyrzucone zostają wszystkie bile. O zwycięstwie decyduje liczba punktów zdobytych podczas całego meczu. W przypadku remisu rozgrywana jest 7 runda.
 6. Zasady gry powstały w oparciu o przepisy opublikowane przez BISFed w 2017r. i stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.
 7. Nad sprawnym przebiegiem meczy i rozstrzyganiem spornych kwestii czuwać będą sędziowie zawodów.

6. Nagrody

 1. Za zajęcie I, II, III miejsca, przewidziane są puchary oraz nagrody rzeczowe.

7. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkich Uczestników Turnieju obowiązuje niniejszy Regulamin.
 2. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w zawodach w odpowiednim czasie i w odpowiedniej grupie. W czasie trwania Turnieju Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby wyznaczone przez Organizatora.
 3. Organizator, na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających wizerunek Uczestników, Turnieju oraz osób towarzyszących, na potrzeby Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 4. Obowiązuje zakaz opuszczania Turnieju bez uprzedniego uzgodnienia z Organizatorem.
 5. Wszyscy są zobowiązani dbać o czystość na terenie hali sportowej oraz okolicy.
 6. Uczestników Turnieju obowiązuje strój sportowy i obuwie zmienne, a osoby towarzyszące obowiązuje obuwie zmienne.
 7. Podczas trwania Turnieju uczestnicy niepełnoletni pozostają pod opieką swoich rodziców/opiekunów prawnych.
 8. Każda osoba uczestnicząca w Turnieju ponosi koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez siebie na terenie szkoły.
 9. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez Uczestników w trakcie Turnieju, kontakt telefoniczny możliwy jest w trakcie przerw programowych.
 10. Niedozwolone jest przebywanie podczas Turnieju osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub farmakologicznych mających wpływ na reakcje psychofizyczne organizmu.
 11. W szczególnych przypadkach (w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu lub posiadania uzasadnionych przeciwwskazań do udziału w Mistrzostwach) Organizator ma prawo zdecydować o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Turnieju, a Uczestnik jest zobowiązany do zaakceptowania tej decyzji.
 12. Złe samopoczucie i inne dolegliwości zdrowotne Uczestnik zobowiązany jest zgłosić natychmiast do Organizatora.
 13. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania - wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.


  
Get Adobe Flash player

 

Kontakt – woj. zachodniopomorskie


Biuro FAR
ul.
Łucznicza 64 (p.16,17)
71-472 Szczecin
tel.:  91 423 77 03, fax: 91 423 77 10
tel. kom.: 509 447 063 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Godziny otwarcia


poniedziałek: 8.00 – 16.00
wtorek: 8.00 – 16.00
środa: 8.00 – 16.00
czwartek: 8.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 16.00
 

Pełnomocnik FAR


Ewa Kochańska-Lechniak 
tel: 
501 875 907
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Harmonogram zajęć


Zobacz wszystkie zajęcia »

Ogłoszenia regionalne »