czwartek, 2022-01-20 Fabioli, Miły, Sebastiana

Warmińsko-Mazurski zdalny WAR

2021-04-08

W terminie 20-21.03.2021 oraz 26-28.03.2021 w województwie Warmińsko-Mazurskim odbył się kolejny już, zdalny Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w skrócie WAR. A jak wiadomo WAR, to po angielsku wojna! Przypadek? Być może, ale my jak najbardziej...

Czytaj więcej 


"Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16lat poruszających się na wózku inwalidzkim V'

2020-04-30


Witajcie, serdecznie zapraszamy do nowej edycji projektu:
"Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się
na wózku inwalidzkim V".

Czekamy na Wasze telefony i maile, a gdy tylko będzie to możliwe chętnie się z Wami zobaczymy.

Zapraszamy do kontaktu:
Basia Bukowska
tel: 508 015 917
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Terminy zajęć regionalnych dla dzieci - luty i marzec 2020

2020-01-28
Serdecznie zapraszam na zajęcia regionalne dla dzieci i młodzieży w ra,acj projektu "Komplesowa aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poruszających się na wózku inwalidzkim IV" - luty i marzec 2020:

-  8 luty 2020r. - godz. 11.00 - 15.00 (sobota)
-  22 luty 2020r. - godz. 11.00 - 15.00 (sobota)
-  7 marzec 2020r. - godz. 11.00 - 15.00 (sobota)
-  21marzec 2020r. - godz. 11.00 - 15.00 (sobota)

Miejsce zajęć:

Hala sportowa przy Szkole Policealnej im. Zbigniewa Religii, ul. Mariańska 3A, Olsztyn

Kontakt:
Basia Bukowska
tel. 508 015 917

.Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Zakład Karny w Iławie ogłasza nabór na stanowisko NAUCZYCIELA FIZYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

2019-12-02

Zakład Karny w Iławie ogłasza nabór na stanowisko

NAUCZYCIELA FIZYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Przewidywane zatrudnienie:1 luty 2020 r.
Wszelkich informacji na temat naboru udziela dział kadr Zakładu Karnego w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława 089 644 53 06 lub 089 644 53 78
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.  Dz. U. 2019.2215) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017.1575 z późn. zm.).
 
Charakter pracy: Nauczyciel fizyki w liceum ogólnokształcącym w CKU nr 1 przy Zakładzie Karnym w          Iławie
 
 • przewidywana liczba osób do zatrudnienia: 1 osoba -  2/18 etatu
 • praca w szkole godzinach 810 – 1430 od poniedziałku do piątku,
 • praca ze słuchaczami niedostosowanymi społecznie w warunkach zakładu karnego.
 
Wymagania:
 
 1. Wykształcenie określone w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017.1575 z późn. zm.).
 2. Posiadanie przygotowania pedagogicznego.
Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:
 1. Posiada odpowiednie wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; 
 2. Przestrzega podstawowych zasad moralnych; 
 3. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu;
 4. Posiada obywatelstwo polskie;
 5. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 6. Wobec której nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
 7. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie.
Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:
 1. Ocena złożonych dokumentów;
 2. Rozmowa kwalifikacyjna;
 3. Badania lekarskie.
Wymagane dokumenty:
 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko nauczyciela geografii w liceum ogólnokształcącym, skierowane do dyrektora Zakładu Karnego w Iławie;
 2. Życiorys – CV;
 3. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy – kopie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 4. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie – kopie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub specjalistyczne – kopie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 6. Wypełniony kwestionariusz osobowy (zamieszczony w załączniku do ogłoszenia);
 7. Klauzula Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych od osoby, której dane dotyczą (zamieszczone w załączniku do ogłoszenia);
 8. Informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 02.12.2019 r. do 20.12.2019 r.
 • osobiściew siedzibie Zakładu Karnego w Iławie;
 • listownie na adres: Zakład Karny w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14 – 200 Iława (liczy się data wpływu dokumentów do Zakładu Karnego w Iławie).
Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane 

Zakład Karny w Iławie ogłasza nabór na stanowisko NAUCZYCIELA GEOGRAFII W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

2019-12-02

Zakład Karny w Iławie ogłasza nabór na stanowisko

NAUCZYCIELA GEOGRAFII W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Przewidywane zatrudnienie:1 luty 2020 r.
Wszelkich informacji na temat naboru udziela dział kadr Zakładu Karnego w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława 089 644 53 06 lub 089 644 53 78
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.  Dz. U. 2019.2215) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017.1575 z późn. zm.).
 
Charakter pracy: Nauczyciel geografii w liceum ogólnokształcącym w CKU nr 1 przy Zakładzie Karnym w        Iławie
 
 • przewidywana liczba osób do zatrudnienia: 1 osoba -  2/18 etatu
 • praca w szkole godzinach 810 – 1430 od poniedziałku do piątku,
 • praca ze słuchaczami niedostosowanymi społecznie w warunkach zakładu karnego.
 
Wymagania:
 
 1. Wykształcenie określone w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017.1575 z późn. zm.).
 2. Posiadanie przygotowania pedagogicznego.
Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:
 1. Posiada odpowiednie wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; 
 2. Przestrzega podstawowych zasad moralnych; 
 3. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu;
 4. Posiada obywatelstwo polskie;
 5. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 6. Wobec której nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
 7. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie.
Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:
 1. Ocena złożonych dokumentów;
 2. Rozmowa kwalifikacyjna;
 3. Badania lekarskie.
Wymagane dokumenty:
 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko nauczyciela geografii w liceum ogólnokształcącym, skierowane do dyrektora Zakładu Karnego w Iławie;
 2. Życiorys – CV;
 3. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy – kopie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 4. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie – kopie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub specjalistyczne – kopie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 6. Wypełniony kwestionariusz osobowy (zamieszczony w załączniku do ogłoszenia);
 7. Klauzula Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych od osoby, której dane dotyczą (zamieszczone w załączniku do ogłoszenia);
 8. Informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 02.12.2019 r. do 20.12.2019 r.
 • osobiściew siedzibie Zakładu Karnego w Iławie;
 • listownie na adres: Zakład Karny w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14 – 200 Iława (liczy się data wpływu dokumentów do Zakładu Karnego w Iławie).
Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane 

INFORMACJA O WYBORZE PRACOWNIKA NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. AKTYWIZACJI I MOTYWACJ

2019-10-07


Dotyczy ogłoszenia z dnia 24.09.2019
INFORMACJA O WYBORZE PRACOWNIKA NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. AKTYWIZACJI I MOTYWACJI
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”  informuje, iż dokonała najkorzystniejszego wyboru z zakresie przyjęcia pracownika na stanowisko  Specjalista ds. aktywizacji i motywacji , w województwie warmińsko-mazurskim w wymiarze 0,25 etatu do projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”realizowanego na podstawie umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim , w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
Pan Łukasz Rękawiecki spełnił wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu. O wyborze zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, która potwierdziła bardzo dobrą znajomość zagadnień związanych ze znajomością zagadnień związanych z rehabilitacją, profilaktyką zdrowotną, podstawami edukacji prawnej i obywatelskiej dot. Różnych aspektów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo kandydat posiada doświadczenie obejmujące prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć, których celem było kształtowanie i wzmacnianie umiejętności funkcjonalnych decydujących o samodzielności osoby z niepełnosprawnością w codziennym życiu oraz kompetencji interpersonalnych i pro-zawodowych warunkujących aktywność społeczną a w dalszej konsekwencji zawodową. Cechy charakteru i doświadczenia zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku. W związku z powyższym dokonano wyboru Pana Łukasza Rękawieckiego na przedmiotowe stanowisko.
 

INFORMACJA O WYBORZE PRACOWNIKA NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. AKTYWIZACJI I MOTYWACJ

2019-10-07


Dotyczy ogłoszenia z dnia 24.09.2019
INFORMACJA O WYBORZE PRACOWNIKA NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. AKTYWIZACJI I MOTYWACJI
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”  informuje, iż dokonała najkorzystniejszego wyboru z zakresie przyjęcia pracownika na stanowisko  Specjalista ds. aktywizacji i motywacji , w województwie warmińsko-mazurskim w wymiarze 0,25 etatu do projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”realizowanego na podstawie umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim , w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
Pan Łukasz Rękawiecki spełnił wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu. O wyborze zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, która potwierdziła bardzo dobrą znajomość zagadnień związanych ze znajomością zagadnień związanych z rehabilitacją, profilaktyką zdrowotną, podstawami edukacji prawnej i obywatelskiej dot. Różnych aspektów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo kandydat posiada doświadczenie obejmujące prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć, których celem było kształtowanie i wzmacnianie umiejętności funkcjonalnych decydujących o samodzielności osoby z niepełnosprawnością w codziennym życiu oraz kompetencji interpersonalnych i pro-zawodowych warunkujących aktywność społeczną a w dalszej konsekwencji zawodową. Cechy charakteru i doświadczenia zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku. W związku z powyższym dokonano wyboru Pana Łukasza Rękawieckiego na przedmiotowe stanowisko.
 

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" Region Warmińsko-Mazurski poszukuje pracownika, na stanowisko SPECJALISTA DS. AKTYWIZACJI I MOTYWACJI w wymiarze 1/4 etatu do projektu: „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego - II edycja”
 
Zakres obowiązków:
1. spotkania motywacyjno-rekrutacyjne z osobami z niepełnosprawnością,
2. wykonanie Indywidualnego Profilu Kategorialnego (ICF),
3. praca z osobą z niepełnosprawnością w zakresie aktywizacji społecznej,
4. motywowanie do pełnego zaangażowania się w programie aktywizacji,
5. wsparcie osoby z niepełnosprawnością w zdobywaniu kompetencji i umiejętności pozwalających na efektywną pracę z trenerem pracy celem wejścia na rynek pracy,
6. wzmacnianie postaw adaptacyjnych/reagowanie w sytuacjach utraty motywacji, negatywnych postaw otoczenia, pogorszenia kondycji zdrowotnej,
7. wspieranie osoby z niepełnosprawnością w zakresie zdobywania/rozwijania kompetencji społecznych; realizacja treningu kompetencji społecznych,
8. udział w warsztacie aktywizacji społecznej jako kadra,
9. realizacja treningu samodzielności osoby z niepełnoprawnością w różnych obszarach funkcjonowania - życie domowe, przestrzeń publiczna, kontakty społeczne,
10. stała współpraca z doradcą zawodowym/trenerem pracy, psychologiem,
11. prowadzenie dokumentacji projektowej,
12. stała współpraca z rodziną, otoczeniem osoby z niepełnosprawnością.
Wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- minimum 5 lat w bezpośredniej pracy z osobami jako coach/trener/terapeuta zajęciowy/ instruktor niezależnego życia lub instruktor aktywnej rehabilitacji,
- mile widzialne doświadczenie w świadczeniu wsparcia psychologicznego i terapeutycznego, skierowanego do osób z niepełnoprawnościami,
- doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego poradnictwa poświęconego zdrowotnym, środowiskowym aspektom niepełnosprawności oraz w realizacji treningu umiejętności funkcjonalnych,
- posiadania doświadczenia obejmującego prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć, których celem było kształtowanie i wzmacnianie umiejętności funkcjonalnych decydujących o samodzielności osoby z niepełnoprawnością w codziennym życiu oraz kompetencji interpersonalnych  i pro-zawodowych warunkujących aktywność społeczną a w dalszej konsekwencji zawodowej,
- posiadanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenie wsparcia o charakterze wczesnej interwencji oraz interwencji kryzysowej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnoprawnością,
- znajomość zagadnień związanych z rehabilitacją, profilaktyką zdrowotną, podstawami edukacji prawnej i obywatelskiej dot. różnych aspektów funkcjonowania osoby z niepełnoprawnością,
- posiadanie wiedzy z zakresu przedmiotów, urządzeń i technologii wspomagających, kompensujących ograniczenia związane z niepełnosprawnością.
- posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnoprawności,
 
Oferujemy:
- ciekawą, twórczą i rozwojową pracę,
- zatrudnienie po 3 miesięcznym okresie próbnym, na okres 15 miesięcy w wymiarze 1/4 etatu,
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- pracę w jednej z największych w Polsce organizacji pozarządowych.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wskazujące posiadanie wymagane doświadczenia i kwalifikacji, wraz z kopią dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">warmińTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.do dnia 2 października 2019 roku.
 
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.
Prosimy o opatrzenie aplikacji klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, o następującej treści:„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) dla celów związanych  z przeprowadzeniem procesu rekrutacji oraz ewentualnie w celu zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.” 


Zakład Karny w Iławie ogłasza nabór na stanowisko Terapeuty

2018-11-07

Zakład Karny w Iławie ogłasza nabór na stanowisko

MŁODSZY TERAPEUTA DZIAŁU TERAPEUTYCZNEGO ZAKŁADU KARNEGO

W IŁAWIE

Przewidywane zatrudnienie: 2 stycznia 2019 r.

Wszelkich informacji na temat naboru udziela dział kadr Zakładu Karnego w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława (089) 644-53-06 lub (089) 644-53-07
  Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jedn. Dz. U. z 2018. Poz. 1542)
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1915)
 Charakter pracy:
Praca w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, polegająca na prowadzeniu terapii indywidualnej oraz grupowych zajęć terapeutycznych dla skazanych uzależnionych od alkoholu. 
 
Przewidywana liczba osób: 1 osoba -  pełen etat
 
Wymagania:
- wykształcenie wyższe magisterskie
- certyfikat specjalisty terapii uzależnień lub zaświadczenie o statusie specjalisty uzależnień
w procesie certyfikacji

Stanowisko terapeuty może zajmować osoba, która:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • posiadająca odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie
 • dająca rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo, wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo,
  a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.412)
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą określa służba medycyny pracy
  Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:
         ocena złożonych dokumentów
          rozmowa kwalifikacyjna
         badania lekarskie
 Wymagane dokumenty:
              -         podanie o przyjęcie na stanowisko młodszego terapeuty działu terapeutycznego, skierowane
                       do Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie,
-         CV
-        kopia świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
-       dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
-       dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub specjalistyczne,
-       wypełniony kwestionariusz osobowy (zamieszczony w załączniku do ogłoszenia)
-       Klauzula Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu 
        rekrutacji oraz Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych od osoby, której  
        dane dotyczą (zamieszczone w załączniku do ogłoszenia)
-       informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 
 Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „nabór – młodszy terapeuta”       w terminie od 05.11.2018 r. do 09.11.2018 r.
- osobiściew siedzibie Zakładu Karnego w  Iławie
- listownie na adres: Zakład Karny w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława (liczy się data wpływu dokumentów do Zakładu Karnego w Iławie).
Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane 

Strona 1 z 30

Kontakt – warmińsko-mazurskie


Biuro FAR
ul.
  Kazimierza Jagiellończyka 16,
14-200 Iława
tel.: 89 642 12 30, fax: 89 642 12 15
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Godziny otwarcia


Poniedziałek - Środa: 07.00 - 16.00
Czwartek: 10.00 - 18.00
Piątek: 07.00 - 16.00

W związku z utrzymującym się
stanem epidemii, celem zwiększenia
bezpieczeństwa prosimy o wcześ-
niejsze uzgadnianie – telefoniczne 
lub mailowe – terminu wizyty
w biurze Fundacji.
  

Pełnomocnik FAR


Barbara Bukowska
tel.: 
508 015 917
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Harmonogram zajęć


Zobacz wszystkie zajęcia »

Ogłoszenia regionalne »