niedziela, 2020-01-26 Lutosława, Normy, Pauliny

»»»

Warszawa, 29.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/SZ/FAR/2019 z dnia 08.07.2019 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Szkoleniu ICF, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Szkolenia z zakresu metodyki pracy z osobami ze znaczną niepełnosprawnością w ramach modelu Aktywnej Rehabilitacji z zastosowaniem ICF”. w terminie 30.08-01.09.2019 r; 27-29.09.2019 r; 29.11.-01.12.2019 r.

Zamawiający w dniu 29.07.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
COS OPO Spała, Spała, Al. Prezydenta I. Mościckiego 6, 97-215 Inowłódź
Łączna cena: 11710,80 złotych brutto
słownie: jedenaście tysięcy siedemset dziesięć 00/100 złotych brutto.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szkolenia z zakresu metodyki pracy z osobami ze znaczną niepełnosprawnością w ramach modelu Aktywnej Rehabilitacji z zastosowaniem ICF (mazowieckie nr 3/SZ/FAR/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Szkolenia Aktywnej Rehabilitacji - zastosowania ICF (zwanego dalej Szkolenie AR), organizowanego w ramach projektu pt. „Szkolenia z zakresu metodyki pracy z osobami ze znaczną niepełnosprawnością w ramach modelu Aktywnej Rehabilitacji z zastosowaniem ICF”., realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 25 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/SZ/FAR/2019 z dnia 17.04.2019 r.
w ramach projektu pt. „Szkolenia z zakresu metodyki pracy z osobami ze znaczną niepełnosprawnością w ramach modelu Aktywnej Rehabilitacji z zastosowaniem ICF” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry i uczestników projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Aktywnej Rehabilitacji w terminie 10 – 12.05.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
COS OPO Spała, Spała, Al. Prezydenta I. Mościckiego 6, 97-215 Inowłódź
Łączna cena brutto: 10800 złotych.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szkolenia z zakresu metodyki pracy z osobami ze znaczną niepełnosprawnością w ramach modelu Aktywnej Rehabilitacji z zastosowaniem ICF (łódzkie nr 2/SZ/FAR/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Szkolenia Aktywnej Rehabilitacji i zastosowania ICF (dla kadry i uczestników), realizowanych w projekcie pt. „Szkolenia z zakresu metodyki pracy z osobami ze znaczną niepełnosprawnością w ramach modelu Aktywnej Rehabilitacji z zastosowaniem ICF”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 22 marca 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/NNW/OC/2019 z dnia 14.03.2019 r. w ramach Szkolenia Aktywnej Rehabilitacji i zastosowania ICF dla kadry, wolontariuszy i uczestników zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Szkolenia z zakresu metodyki pracy z osobami ze znaczną niepełnosprawnością w ramach modelu Aktywnej Rehabilitacji z zastosowaniem ICF” w zakresie świadczenia usługi ubezpieczeniowej NNW dla Beneficjentów oraz ubezpieczenia NNW i OC kadry zadania.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Centrala ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa,
Łączna cena brutto: 2 430,00 złotych.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 21 marzec 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/SZ/W/2019 z dnia 13.03.2019 r. w ramach projektu pt. „Szkolenia z zakresu metodyki pracy z osobami ze znaczną niepełnosprawnością w ramach modelu Aktywnej Rehabilitacji z zastosowaniem ICF”, w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry i uczestników projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Szkoleniu Aktywnej Rehabilitacji w terminie 01-03.04.2019 r.; 07-09.04.2019 r; 16-18.10.2019 r; 20-22.11.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Pro Caritate Fundacja ul. Okopowa 55; 01-043 Warszawa;


Łączna cena brutto: 67080,00 złotych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szkolenia z zakresu metodyki pracy z osobami ze znaczną niepełnosprawnością w ramach modelu Aktywnej Rehabilitacji z zastosowaniem ICF (nr 1/NNW/OC/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ NNW i OC w ramach Szkolenia Aktywnej Rehabilitacji i zastosowania ICF dla kadry, wolontariuszy i uczestników zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Szkolenia z zakresu metodyki pracy z osobami ze znaczną niepełnosprawnością w ramach modelu Aktywnej Rehabilitacji z zastosowaniem ICF”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Szkolenia z zakresu metodyki pracy z osobami ze znaczną niepełnosprawnością w ramach modelu Aktywnej Rehabilitacji z zastosowaniem ICF (nr 1/SZ/W/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Szkolenia Aktywnej Rehabilitacji i zastosowania ICF dla kadry, wolontariuszy i uczestników zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Szkolenia z zakresu metodyki pracy z osobami ze znaczną niepełnosprawnością w ramach modelu Aktywnej Rehabilitacji z zastosowaniem ICF”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej