środa, 2021-12-01 Blanki, Edmunda, Eligiusza

Ogłoszenia regionalne


»»

Warszawa dn. 13.01.2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) "Podstawy obsługi komputera i Internetu", w ramach rozpoznania cenowego z dn. 03.01.2017r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy".
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Zespół Szkół Prywatnych Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Partyzantów 1A, 26.300 Opoczno
Łączna kwota brutto: 1290,00 zł


                                                                                                                                              Warszawa dn. 13.01.2017r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) „Kurs komputerowy”, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 11.01.2017r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
MIPEX, ul. Florentyny Malskiej 2/91, 25-435 Kielce;
Łączna kwota brutto: 1.200 zł.
 


Kielce dn. 03.01.2017r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Podstawy obsługi komputera i Internetu
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: Uczestnik jest osobą chodzącą,  może docierać do siedziby firmy na terenie Opoczna.
 
Dyspozycyjność Uczestnika: poniedziałek - sobota
Oczekiwany termin Szkolenia: styczeń - marzec
Miejsce Szkolenia: Opoczno
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 11.01.2017r. do godz. 14.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


KIELCE,dn.02.01.2017r.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Kurs komputerowy ”
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1  osoby/osób*.
 
Uczestnikiem będzie osoba chodząca, zamieszkała w Kielcach, niesłysząca.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: godziny popołudniowe
Oczekiwany termin Szkolenia: styczeń – luty  2017r.
Miejsce Szkolenia: Kielce
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:

 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 10.01.2017r. do godz. 10.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo  oraz poprzez stronę internetową.


                                                                                                                                           Warszawa dn. 20.12.2016

 
 
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) kursu prawa jazdy, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 07.12.2016  dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Świętokrzyska Szkoła Jazdy  - Jerzy Czuba ul. Sienkiewicza 40/12,  25-507 Kielce.;

Łączna kwota brutto:  2500,00  zł.                                                                                                                                                                                                                                                                  Kielce dn.07.12.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kurs prawa jazdy kat.B
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla ....2...... osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: (krótki opis)
 
Uczestnicy mogą realizować zajęcia praktyczne na kursie prawa jazdy w samochodzie z manualną skrzynią biegów.
  
Dyspozycyjność Uczestnika/czki:  w godz. 10.00-17.00
Oczekiwany termin Szkolenia:  grudzień 2016- luty 2017
Miejsce Szkolenia: Kielce
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:

 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia   13.12.2016 do godz. 13.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.
                                                                                                                                             


                                                                                                                                   Warszawa dn. 24.11.2016

 
 
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) kursu prawa jazdy, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 09.11.2016  dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Świętokrzyska Szkoła Jazdy  - Jerzy Czuba ul. Sienkiewicza 40/12,  25-507 Kielce.;

Łączna kwota brutto:  1 575,00  zł.                                                                                                                                           

 


                                                                                                                                     Kielce dn.09.11.2016

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kurs prawa jazdy kat.B
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla ....3...... osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: (krótki opis)
 
Uczestnicy posiadają dysfunkcję narządu ruchu: niedowład kończyn dolnych i górnych,  dlatego zajęcia praktyczne organizowane muszą być w czterodrzwiowym  samochodzie z automatyczną skrzynią biegu. Dodatkowo samochód musi być wyposażony w ręczne sterowanie gazu i hamulca.
  
Dyspozycyjność Uczestnika/czki:  w godz. 10.00-17.00
Oczekiwany termin Szkolenia:  listopad 2016- styczeń 2017
Miejsce Szkolenia: Kielce
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia   17.11.2016 do godz. 13.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Kielce dn. 04.11.2016r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" informuje, iz nie dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) kurs języka niemieckiego poziom podstawowy, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 28.10.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnopsrawnych pt. "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy" z powodu rezygnacji udziału w szkoleniu.


Kielce dn. 28.10.2016r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) grafika komputerowa, w ramach rozpoznania cenowego                        z dnia 26.10.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy                           z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych                                      pt. "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy".
Dokonano wyboru wykonawcy:
Mipex Michał Wójcik Florentyny Malskiej 2/91, biuro: Florentyny Malskiej 2/lokal kl4, 25-435 Kielce
Łączna kwota brutto: 1200,00 zł

 


Kielce dn. 28.10.2016r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" realizuje projekt: "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy", skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie:
kurs języka niemieckiego poziom podstawowy.

Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby.

Uczestnikami będą: Uczestnikiem jest osoba chodząca, może docierać do siedziby firmy na terenie Kielc.

Dyspozycyjność Uczestnika: poniedziałek - sobota
Oczekiwany termin Szkolenia: listopad 2016r. - luty 2017r.
Miejsce Szkolenia: Kielce

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej; zawierającej:

 • Liczbę godzin szkoleniowych:
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutti za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składania przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji "FAR" do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 04.11.2016r. do godz. 12.00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemu e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

Kielce dn. 19.10.2016r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: grafika komputerowa
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: Uczestnikiem jest osoba niepełnosprawna ruchowo poruszająca się na wózku inwalidzkim, zamieszkująca w okolicach Końskich (z dojazdem do Beneficjenta około 15km od Końskich).
 
Dyspozycyjność Uczestnika: 10.00-17.00
Oczekiwany termin Szkolenia: październik - grudzień
Miejsce Szkolenia: Okolice Końskich ( około 15 km od Końskich)
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:

 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 25.10.2016r.  do godz. 14.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.
 


Kielce dn. 11.10.2016r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usług w przedmiocie przeprowadzenia kursu (tytuł kursu) Kurs z podstaw komputera oraz Programu ZUS-Płatnik, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 05.10.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych pt "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy" .
Dokonano wyboru wykonawcy:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego Profesja ul. Biznesowa 7, 26-600 Radom
Łączna kwota brutto: 1000,00 złKielce, dn 28.09.2016r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Kurs z podstaw komputera oraz Programu ZUS-Płatnik
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: Uczestniczką jest osoba chodząca, może więc docierać do siedziby firmy na terenie Radomia.
 
Dyspozycyjność Uczestniczki: 10.00-19.00
Oczekiwany termin Szkolenia: październik - listopad
Miejsce Szkolenia: Radom
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 05.10.2016r. do godz. 11.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Kielce, dn. 27.09.2016r.

 

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) kursu prawa jazdy, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 14.09.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Świętokrzyska Szkoła Jazdy – Jerzy Czuba ul. Sienkiewicza 40/12, 25-507 Kielce,
Łączna kwota brutto: 5985,00 zł.


                                                                                                                 Warszawa dn. 19.09.2016r.
 
 
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) „Kurs komputerowy rozszerzony”, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 12.09.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
ZIEMIA Komputery i Usługi Informatyczne, ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Św.;
Łączna kwota brutto: 2.400 zł.
 
 


Kielce ,dn 14.09.2016r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kurs prawa jazdy kat. B
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 3 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: Uczestnicy posiadają dysfunkcję narządu ruchu, dlatego zajęcia praktyczne musza być organizowane w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów (z dojazdem do Beneficjentów Busko Zdrój).
 
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 14.00-19.00
Oczekiwany termin Szkolenia: wrzesień, październik, listopad 2016r.
Miejsce Szkolenia: Kielce
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:

 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 20.09.2016r.  do godz. 11.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.
 


                                                                                                                                         KIELCE,dn.12.09.2016r.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Kurs komputerowy rozszerzony”
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 3  osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: osoby chodzące, zamieszkałe na terenie Ostrowca Św., posiadające znajomość obsługi komputera i Internetu na poziomie podstawowym
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: godziny popołudniowe
Oczekiwany termin Szkolenia: październik – grudzień 2016r.
Miejsce Szkolenia: Ostrowiec Św.
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:

 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 16.09.2016r. do godz. 13.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.
 


Kielce dn. 12.08.2016r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia kursu (tytuł kursu) „języka angielskiego poziom podstawowy”, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 02.08.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Empik School Kielce ul. Warszawska 5, 25-512 Kielce,
Łączna kwota brutto: 524,00  zł.


Kielce dn. 09.08.2016

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) kursu prawa jazdy, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 02.08.2016  dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Świętokrzyska Szkoła Jazdy  - Jerzy Czuba ul. Sienkiewicza 40/12,  25-507 Kielce.;
Łączna kwota brutto:  1575,00  zł.


 Kielce dn. 09.08.2016

                                                                       INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) kursu prawa jazdy, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 02.08.2016  dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Szkoła Jazdy Perfekt. Cielecki P. ul. Iłżecka 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Łączna kwota brutto:  1200,00  zł. 

Kielce dn.02.08.2016

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kurs prawa jazdy kat.B
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla ....1...... osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: (krótki opis)
 
Uczestnik może odbywać zajęcia praktyczne w samochodzie z manualną skrzynią biegów.
  
Dyspozycyjność Uczestnika/czki:  w godz. 10.00-17.00
Oczekiwany termin Szkolenia:  sierpień, wrzesień 2016
Miejsce Szkolenia: Kielce
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia  09.08.2016 do godz. 15.00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.                                                               


                                                                                                                                                      Kielce dn.02.08.2016

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kurs prawa jazdy kat.B
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla ....1...... osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: (krótki opis)
 
Uczestnik posiada dysfunkcję narządu ruchu, dlatego zajęcia praktyczne muszą być organizowane w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów.
  
Dyspozycyjność Uczestnika/czki:  w godz. 10.00-17.00
Oczekiwany termin Szkolenia:  sierpień, wrzesień 2016
Miejsce Szkolenia: Kielce
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia  09.08.2016 do godz. 15.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Kielce, dn. 02.08.2016r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kurs języka angielskiego poziom podstawowy.
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1  osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: Uczestnik jest osobą chodzącą,  może docierać do siedziby firmy na terenie Kielc.
 
Dyspozycyjność Uczestnika: poniedziałek - piatek
Oczekiwany termin Szkolenia: sierpień - wrzesień
Miejsce Szkolenia: Kielce
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 09.08.2016r.  do godz. 10.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Warszawa dn. 24.06.2016

  
                                                                   INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) kursu prawa jazdy, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 15.06.2016  dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Świętokrzyska Szkoła Jazdy  - Jerzy Czuba ul. Sienkiewicza 40/12,  25-507 Kielce.;
Łączna kwota brutto:  1 575,00  zł.
 
 


Warszawa dn. 24.06.2016

                                                                  INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) kursu prawa jazdy, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 15.06.2016  dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Świętokrzyska Szkoła Jazdy  - Jerzy Czuba ul. Sienkiewicza 40/12,  25-507 Kielce.;
Łączna kwota brutto:  2500,00  zł.


Kielce dn.15.06.2016

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kurs prawa jazdy kat.B
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla ....1...... osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: (krótki opis)
 
Uczestniczka posiada dysfunkcję narządu ruchu: niedowład kończyny  górnej,  dlatego zajęcia praktyczne organizowane muszą być w  samochodzie z automatyczną skrzynią biegu.
  
Dyspozycyjność Uczestnika/czki:  w godz. 10.00-17.00
Oczekiwany termin Szkolenia:  czerwiec, lipiec, sierpień  2016
Miejsce Szkolenia: Kielce
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia   22.06.2016 do godz. 13.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


                                                                                                                                                                                              Kielce dn.15.06.2016

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kurs prawa jazdy kat.B
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla ....2...... osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: (krótki opis)
 
Uczestnicy mogą realizować zajęcia praktyczne na kursie prawa jazdy w samochodzie z manualną skrzynią biegów.
  
Dyspozycyjność Uczestnika/czki:  w godz. 10.00-17.00
Oczekiwany termin Szkolenia:  lipiec, sierpień 2016
Miejsce Szkolenia: Kielce
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia   22.06.2016 do godz. 13.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Warszawa dn. 10.06.2016r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia (tytuł szkolenia) „Podstawy obsługi komputera i Internetu”,  w ramach rozpoznania cenowego z dn. 31.05.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pińczowie
Ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
Łączna kwota brutto: 1700,00 zł.

 Warszawa dn. 02.06.2016r.

                                                                 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) „Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych”, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 24.05.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
CKZ ZDZ , ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce;
Łączna kwota brutto: 2000zł.


 Kielce, dn 31.05.2016r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Podstawy obsługi komputera i Internetu
 
Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.
 
Uczestnikami będą: Uczestnikiem jest osoba niepełnosprawna ruchowo poruszająca się na wózku inwalidzkim, zamieszkująca w okolicach Pińczowa (z dojazdem do Beneficjenta około 15km od Pińczowa).
 
Dyspozycyjność Uczestniczki:  11.30-14.30 ; 15.30-18.30
Oczekiwany termin Szkolenia: czerwiec-sierpień 2016r.
Miejsce Szkolenia: Okolice Pińczowa (około 15 km od Pińczowa)
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 06.06.2016r.  do godz. 12.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Warszawa dn. 24.05.2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) kursu prawa jazdy, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 17.05.2016  dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Świętokrzyska Szkoła Jazdy  - Jerzy Czuba ul. Sienkiewicza 40/12,  25-507 Kielce.;
Łączna kwota brutto:  9 450,00  zł.

KIELCE, 24.05.2016r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych”.
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikiem będzie osobą chodząca, zamieszkująca na terenie Kielc
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: godziny popołudniowe
Oczekiwany termin Szkolenia: czerwiec  - lipiec 2016r.
Miejsce Szkolenia: Kielce
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 01.06.2016r. do godz. 15:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

KIELCE dn.17.05.2016

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kurs prawa jazdy kat.B
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla ....6...... osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: (krótki opis)
 
Uczestnicy posiadają dysfunkcję narządu ruchu: niedowład kończyn dolnych i górnych,  dlatego zajęcia praktyczne organizowane muszą być w czterodrzwiowym  samochodzie z automatyczną skrzynią biegu. Dodatkowo samochód musi być wyposażony w ręczne sterowanie gazu i hamulca.
  
Dyspozycyjność Uczestnika/czki:  w godz. 10.00-17.00
Oczekiwany termin Szkolenia:  czerwiec, lipiec 2016
Miejsce Szkolenia: Kielce
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia   23.05.2016 do godz. 13.00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Warszawa, 16.05.2016r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) „Tworzenie stron internetowych”, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 06.05.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy: ZIEMIA Komputery i Usługi Informatyczne, ul. Sandomierska 26 a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Łączna kwota brutto: 1500 zł. 

KIELCE, 06.05.2016r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Tworzenie stron internetowych”

Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikiem będzie osobą chodząca, zamieszkująca na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: godziny popołudniowe
Oczekiwany termin Szkolenia: maj 2016r.
Miejsce Szkolenia: Ostrowiec Św.
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 12.05.2016r. do godz. 13:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

Kontakt – woj. świętokrzyskie


Biuro FAR
ul.
Piotrkowska 12/708, 25-510 Kielce
tel/fax: 41 336 11 02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Godziny otwarcia


Poniedziałek - Środa: 08.00 - 16.00
Czwartek: 10.00 - 18.00
Piątek: 08.00 - 16.00

W związku z utrzymującym się
stanem epidemii, celem zwiększenia
bezpieczeństwa prosimy o wcześ-
niejsze uzgadnianie – telefoniczne 
lub mailowe – terminu wizyty
w biurze Fundacji.
 

Pełnomocnik FAR


Ewa Sałaj
tel:
509 447 069
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Harmonogram zajęć


 Zobacz wszystkie zajęcia»

Ogłoszenia regionalne »