poniedziałek, 2023-03-20 Joachima, Kiry, Maurycego

Ogłoszenia regionalne


»

Mikołów dn. 07.02.2017
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) Rejestratorka medyczna,
w ramach rozpoznania cenowego z dn. 01.02.2017 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Kursowe Proedukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice;
Łączna kwota brutto: 1299 zł.


Mikołów dn. 07.02.2017
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) Florystyka, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 01.02.2017 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rybniku ul. Klasztorna 14, 44-200 Rybnik;
Łączna kwota brutto: 1100 zł.


Mikołów dn. 07.02.2017
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi
w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) kurs komputerowy Pakiet MS Office, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 01.02.2017 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Atut Szkoła ul. Stawowa 11 lok. 1 piętro I, 40-095 Katowice;
Łączna kwota brutto: 1250 zł.Mikołów, dn. 01.02.2017
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Rejestratorka medyczna.
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: osoba z niepełnosprawnością, chodząca, mobilna.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: dyspozycyjna od 14.02.2017
Oczekiwany termin Szkolenia: od 14.02.2017 – do końca lutego.
Miejsce Szkolenia:miejsce zamieszkania BO –  miejsce zamieszkania BO lub siedziba firmy, Katowice.    
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 07.02.2017 do godz. 12:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Mikołów, dn. 01.02.2017
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: florystyka.
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnik kursu jest osobą niepełnosprawną, niedosłyszącą, czytającą z ruchu warg.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: dyspozycyjna
Oczekiwany termin Szkolenia: Luty 2017
Miejsce Szkolenia:miejsce zamieszkania BO, Czerwionka-Leszczyny, lub siedziba firmy – Rybnik.
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 07.02.2017 do godz. 11:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.Mikołów, dn. 01.02.2017
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kurs komputerowy pakiet MS Office.
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: osoba niepełnosprawna ruchowo, poruszająca się na wózku inwalidzkim.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: weekendy, pon – pt od 16:00
Oczekiwany termin Szkolenia: Luty 2017
Miejsce Szkolenia:miejsce zamieszkania BO – Chudów (koło Mikołowa).  
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 07.02.2017 do godz. 10:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Mikołów dn. 30.11.2016
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) Rachunkowość od podstaw, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 21.11.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Kursowe Proedukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice;
Łączna kwota brutto: 1460 zł.


Mikołów dn. 30.11.2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) grafika komputerowa, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 22.11.2016  dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
AP Edukacja ul. Stawowa 11 lok. 1 piętro I, 40-095 Katowice.;
Łączna kwota brutto: 1250 zł.


Mikołów dn.  30.11.2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) kadry i płacę, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 21.11.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Kursowe Proedukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice;
Łączna kwota brutto: 1460 zł.


Mikołów, dn. 22.11.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: grafika komputerowa.
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: osoba niepełnosprawna, chodząca.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: tylko weekendy
Oczekiwany termin Szkolenia: grudzień 2016
Miejsce Szkolenia: siedziba firmy (Katowice) lub miejsce zamieszkania kursanta Chorzów
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 29.11.2016 do godz. 12:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Mikołów dn. 22.11.2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) Grafika Komputerowa, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 15.11.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Kursowe Proedukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice;
Łączna kwota brutto: 1300 zł.
 

Mikołów, dn. 21.11.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kadry i płace
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: osoba niepełnosprawna ruchowo poruszająca się na wózku inwalidzkim
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: dyspozycyjna
Oczekiwany termin Szkolenia: Grudzień 2016
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania BO, Paczyna (koło Pyskowic)
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 28.11.2016 do godz. 11:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Mikołów, dn. 21.11.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Rachunkowość od podstaw.
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: osoba niepełnosprawna ruchowo, poruszająca się na wózku inwalidzkim.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: weekendy, pon – pt od 16:00
Oczekiwany termin Szkolenia: Grudzień 2016
Miejsce Szkolenia:miejsce zamieszkania BO – Tarnowskie Góry
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 28.11.2016 do godz. 11:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Mikołów, dn. 15.11.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: grafika komputerowa
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: osoba niepełnosprawna ruchowo, poruszająca się na wózku inwalidzkim
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: dyspozycyjny
Oczekiwany termin Szkolenia: Listopad - Grudzień
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania uczestnika, Sosnowiec  
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 21.11.2016 do godz. 12:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową


Mikołów dn. 14.10.2016
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu)  operator wprowadzania danych, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 05.10.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Kursowe Proedukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice;
Łączna kwota brutto: 1300 zł.


Mikołów dn. 13.10.2016
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) prawo jazdy kat. B dla osób niepełnosprawnych, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 04.10.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Ośrodek Szkolenia Kierowców "Krzysztof" Siemianowice Śląskie;
Łączna kwota brutto: 2000 zł.


Mikołów dn. 11.10.2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) prawo jazdy kat. B dla osób niepełnosprawnych, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 04.10.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Ośrodek Szkolenia Motorowego I Szkolenia Zawodowego
„Omnibus” Jan Garlacz ul. Długa 50
43-300 Bielsko-Biała;
Łączna kwota brutto: 1800 zł.


Mikołów, dn. 05.10.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: operator wprowadzania danych.
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnik jest osobą niepełnosprawną ruchowo poruszającą się na wózku inwalidzkim .
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: dyspozycyjny oprócz 25.10 – 15.11.2016
Oczekiwany termin Szkolenia: październik/ listopad
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania uczestnika, Będzin
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 12.10.2016 do godz. 10:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Mikołów, dn. 04.10.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Prawo jazdy kat. B dla osób niepełnosprawnych 
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnik  ma czterokończynową niepełnosprawność ruchową, porusza się na wózku inwalidzkim.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: dyspozycyjny
Oczekiwany termin Szkolenia: październik - grudzień
Miejsce Szkolenia: okolice Bytom, Siemianowice Śląskie
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 11.10.2016 do godz. 11:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Mikołów, dn. 04.10.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Prawo jazdy kat. B dla osób niepełnosprawnych 
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnik jest osobą niepełnosprawną ruchowo poruszającą się na wózku inwalidzkim.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: dyspozycyjna
Oczekiwany termin Szkolenia: październik/grudzień
Miejsce Szkolenia: Bielsko-Biała
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 11.10.2016 do godz.10:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Mikołów dn. 13.09.2016
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) kurs prawa jazdy (kurs eksternistyczny), w ramach rozpoznania cenowego z dn. 31.08.2016  dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
LOK Ośrodek Szkolenia Kierowców;
Łączna kwota brutto:1370 zł.


Mikołów dn. 13.09.2016
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) pracownik administracyjno-biurowy, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 31.08.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Kursowe Proedukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice;
Łączna kwota brutto: 1999,20 zł.


Mikołów 01.09.2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) stylizacja paznokci (metoda żelowa + zdobienie), w ramach rozpoznania cenowego z dn. 25.08.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Kursowe Proedukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice;
Łączna kwota brutto: 1299,60zł.


Mikołów, dn. 01.09.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie:kurs prawa jazdy (kurs eksternistyczny).
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: osoba z niepełnosprawnością, chodząca
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: dyspozycyjna
Oczekiwany termin Szkolenia: wrzesień/październik
Miejsce Szkolenia: okolice Mizerowa
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 07.09.2016 do godz.12:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Mikołów dn. 01.09.2016
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) kadry i płace z obsługą programu płatnik, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 24.08.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
EFFEKT Sp. z o.o. ul. Staromiejska 6/2 Katowice 40-013;
Łączna kwota brutto: 650zł.


Mikołów, dn. 31.08.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie:pracownik administracyjno-biurowy.
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 2 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: osoby niepełnosprawne, jedna osoba porusza się na wózku inwalidzkim. Nie mają problemu z dojazdem do siedziby firmy mieszczącej się w okolicach Katowic.
 
Dyspozycyjność Uczestników: weekendy
Oczekiwany termin Szkolenia: wrzesień
Miejsce Szkolenia: siedziba firmy, okolice Katowic
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 07.09.2016 do godz. 12:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Mikołów ,dn. 25.08.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: stylizacja paznokci (metoda żelowa + zdobienie)
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: od poniedziałku do piątku
Oczekiwany termin Szkolenia: wrzesień/październik
Miejsce Szkolenia: możliwość dojazdu do siedziby firmy (Katowice i okolice)
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 31.08.2016 do godz. 12:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Mikołów, dn. 24.08.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kadry i płace z obsługą programu płatnik.
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: osoba chodząca, mobilna.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: weekendy
Oczekiwany termin Szkolenia: wrzesień/październik
Miejsce Szkolenia: siedziba firmy na terenie Katowic
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 31.08.2016 do godz. 12:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.Mikołów dn. 24.08.2016
                                                   
INFORMACJA O  UNIEWAŻNIENIU
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż unieważnia zapytanie w przedmiocie rozpoznania rynku na przeprowadzenie szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) kadry i płace, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 11.08.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.Mikołów, dn. 11.08.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kadry i płace
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: osoba chodząca, mobilna.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: weekendy
Oczekiwany termin Szkolenia: wrzesień/październik
Miejsce Szkolenia: siedziba firmy na terenie Katowic
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 23.08.2016 do godz. 12:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową


Mikołów dn. 28.07.2016
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) kurs komputerowy pakiet MS Office, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 20.07.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Kursowe Proedukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice
Łączna kwota brutto: 1300 zł.Mikołów dn. 26.07.2016
                                                   
INFORMACJA O  UNIEWAŻNIENIU
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iżunieważnia zapytanie w przedmiocie rozpoznania rynku na przeprowadzenie szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) stylizacja paznokci, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 13.07.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
 
Uzasadnienie:
Brak zgłoszonych ofert.
 

Mikołów  dn. 26.07.2016  

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) Grafika komputerowa, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 14.07.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Kursowe Proedukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice;
Łączna kwota brutto: 1300zł.Mikołów ,dn. 20.07.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kurs komputerowy Pakiet MS Office
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: osoba z niepełnosprawnością ruchową, poruszająca się o kulach
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: dyspozycyjny poza terminem 15.08.2016 – 15.09.2016.
Oczekiwany termin Szkolenia: sierpień/wrzesień/październik
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania uczestniczka Czeladź
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 27.07.2016 do godz. 12:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.Mikołów dn. 20.07.2016
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) kurs komputerowy pakiet MS Office, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 11.07.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Kursowe Proedukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice
Łączna kwota brutto: 1300 zł.Mikołów dn. 18.07.2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi
w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) Prawo jazdy kat. B dla osób niepełnosprawnych, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 08.07.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Ośrodek Szkolenia Kierowców "Krzysztof";
Łączna kwota brutto: 2 000 zł.Mikołów, dn. 14.07.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Grafika komputerowa
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: dyspozycyjny
Oczekiwany termin Szkolenia: sierpień
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania uczestnika, Tąpkowice (koło Pyrzowic)
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 21.07.2016 do godz. 09:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetowąMikołów ,dn. 13.07.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: stylizacja paznokci
 
Szkolenie w formieindywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: od poniedziałku do piątku
Oczekiwany termin Szkolenia: lipiec/sierpień
Miejsce Szkolenia: siedziba firmy
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 20.07.2016 do godz. 12:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.Mikołów dn. 13.07.2016
                                                   
INFORMACJA O  UNIEWAŻNIENIU
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iżunieważnia zapytanie w przedmiocie rozpoznania rynku na przeprowadzenie szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) stylizacja paznokci, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 04.07.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
 
Uzasadnienie:
Otrzymane oferty cenowe przekraczają budżet przewidziany przez Zamawiającego na przeprowadzenie szkolenia będącego przedmiotem rozpoznania cenowego.Mikołów  dn. 13.07.2016
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) Tworzenie stron www (Mikołów), w ramach rozpoznania cenowego z dn. 30.06.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
AP Edukacja ul. Stawowa 11 lok. 1 piętro I, 40-095 Katowice;
Łączna kwota brutto: 1400,00 zł.


 
Mikołów dn. 13.07.2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) Tworzenie stron www, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 30.06.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
AP Edukacja ul. Stawowa 11 lok. 1 piętro I, 40-095 Katowice;
Łączna kwota brutto: 1400zł.Mikołów ,dn. 11.07.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kurs komputerowy Pakiet MS Office
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: osoba z niepełnosprawnością ruchową, chodząca  
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: dyspozycyjna od poniedziałku do piątku po godzinie 16:00, oraz weekendy.
Oczekiwany termin Szkolenia: lipiec/sierpień
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania uczestniczki Mikołów
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 19.07.2016 do godz. 12:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.Mikołów dn. 11.07.2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi
w przedmiocie przeprowadzenia kursu Tworzenie interaktywnych stron www w języku php, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 30.06.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu
w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Kursowe Proedukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice.;
Łączna kwota brutto: 1500 zł.Mikołów, dn. 08.07.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Prawo jazdy kat. B dla osób niepełnosprawnych.
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnik jest osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: dyspozycyjny
Oczekiwany termin Szkolenia: lipiec - grudzień
Miejsce Szkolenia: okolice Dąbrowy Górniczej
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 18.07.2016 do godz. 10:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.Mikołów ,dn. 04.07.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: stylizacja paznokci
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: od poniedziałku do piątku
Oczekiwany termin Szkolenia: lipiec/sierpień
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania uczestniczki Siemianowice Śląskie
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 13.07.2016 do godz. 10:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.Mikołów ,dn. 30.06.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: tworzenie stron www
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: dyspozycyjna w każde dni
Oczekiwany termin Szkolenia: lipiec/sierpień
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania uczestnika kurs, Katowice
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 11.07.2016 do godz.13:00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.Mikołów ,dn. 30.06.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: tworzenie stron www
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: dyspozycyjna w każde dni
Oczekiwany termin Szkolenia: lipiec/sierpień
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania uczestnika kursu, Mikołów
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 11.07.2016 do godz.12:00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.Mikołów ,dn. 30.06.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Tworzenie interaktywnych stron www w języku PHP
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: dyspozycyjny w każde dni
Oczekiwany termin Szkolenia: lipiec/sierpień
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania uczestnika kursu, Chorzów
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 11.07.2016 do godz. 09:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.Mikołów dn. 20.06.2016
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia kursu kulinarnego z elementami zdrowego żywienia w ramach rozpoznania cenowego z dn. 10.06.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
ProEdukacja Centrum Kursowe oddział Katowice
Łączna kwota brutto: 1360 zł.Mikołów dn. 17.06.2016
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia kursu fundraisingu  w ramach rozpoznania cenowego z dn. 10.06.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
ProEdukacja Centrum Kursowe oddział Katowice ;
Łączna kwota brutto: 1350,16 zł.Mikołów dn.  17.06.2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia kursu fotograficzny w ramach rozpoznania cenowego z dn. 09.06.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
KursFoto ul. Chopina 6/2, Katowice 40-095
Łączna kwota brutto: 790 zł.Mikołów dn.  13.06.2016
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia kursu kosztorysant budowlany w ramach rozpoznania cenowego z dn. 01.06.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
ProEdukacja Centrum Kursowe oddział Katowice
Łączna kwota brutto: 1500 zł.Mikołów, dn. 10.06.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kurs kulinarny z elementami zdrowego żywienia.
 
Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.
 
Uczestnikami będą: osoba niepełnosprawna poruszają się o kulach, nie ma możliwości samodzielnego przemieszczania się
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: poniedziałek – piątek po 16, weekendy
Oczekiwany termin Szkolenia: czerwiec/lipiec
Miejsce Szkolenia: Ustalane indywidualnie z uczestnikiem (Świętochłowice – Ruda Śląska)
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 16.06.2016 do godz.13:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.Mikołów, dn. 10.06.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje kurs fundraisingu.
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: osoba niepełnosprawna, chodząca, może dojechać pod wskazany adres na terenie województwa śląskiego (okolice Katowic).
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: weekendy, poniedziałek – piątek po godz. 16
Oczekiwany termin Szkolenia: 06 – 08.2016
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania BO (Świętochłowice), bądź okolice Katowic.
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 16.06.2016 do godz. 12:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetowąMikołów,dn. 09.06.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje kurs fotograficzny.
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: osoba niepełnosprawna poruszająca się samodzielnie.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: poniedziałek – piątek, weekendy
Oczekiwany termin Szkolenia: czerwiec/lipiec/sierpień/wrzesień 2016
Miejsce Szkolenia: siedziba firmy
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 16.06.2016 do godz.11:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetowąMikołów,dn. 01.06.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Kosztorysant budowlany.
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: poniedziałek – piątek, weekendy
Oczekiwany termin Szkolenia: czerwiec/lipiec/sierpień
Miejsce Szkolenia: Pszczyna, miejsce zamieszkania uczestnika
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 10.06.2016 do godz.09:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

Mikołów dn. 20.06.2016
 


Kontakt – woj. śląskie


Biuro FAR
ul. Jana Pawła II 4
43-190 Mikołów
tel/fax:    32 471 09 58 
tel. kom.: 508 015 916
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 


Godziny otwarcia


Poniedziałek - Środa:   07.00 - 15.00
Czwartek:   10.00 - 18.00
Piątek:   07.00 - 15.00
 

W związku z utrzymującym się
stanem epidemii, celem zwiększenia
bezpieczeństwa prosimy o wcześ-
niejsze uzgadnianie – telefoniczne 
lub mailowe – terminu wizyty
w biurze Fundacji.
 

Pełnomocnik FAR


Rafał Kwapuliński
tel:
509 447 060
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Harmonogram zajęć


Zajęcia dla dorosłych i młodzieży:
Technika jazdy, trening kondycyjno siłowy,
trening ADL "samoobsługa",
gry zespołowe
Sobota:  11.00-13.00
(śr. 4 razy w miesiącu)
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty", 42-600 Tarnowskie Góry,
ul. Śniadeckiego 1

Zobacz wszystkie zajęcia »

 

Zobacz głoszenia regionalne »