niedziela, 2019-10-20 Ireny, Kleopatry, Witalisa

Harmonogram form wsparcia„Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 
59 młodych w tym z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA 

 

Rodzaj zajęćPlanowany termin
realizacji:
CzęstotliwośćMiejsce realizacji danej
formy wsparcia
Indywidualny Plan
Działania
28.02-2017-31.05.2018 r.Wsparcie jednorazoweMiejsce zamieszkania
Uczestnika/czki Projektu
Indywidualne Wsparcie
Psychologiczne
03.2017-09.2018 r.Częstotliwość uzależniona
od indywidualnych potrzeb Uczestników/czek Projektu
Miejsce zamieszkania
Uczestnika/czki Projektu
Warsztat Aktywizacji
Zawodowej
22-27.05.2017 r.Warsztat 6 dniowyWojewódzki Kampus
Sortowo-Rekreacyjny Strobrawa ul. Sportowa 7,
46-200 Kluczbork.
Warsztat Aktywizacji
Zawodowej
05.06-10.06.2017 r.Warsztat 6 dniowyWojewódzki Kampus
Sortowo-Rekreacyjny Strobrawa ul. Sportowa 7,
46-200 Kluczbork.
Szkolenia06.2017-30.09.2018 r.
Terminy  rozpoczęcia
ustalane indywidualnie
z Uczestnikiem/czką Projektu
Czas trwania uzależniony
od indywidualnie dobranych
potrzeb Uczestników/czek
Projektu
Województwo opolskie
Staże06.2017-30.09.2018 r.Planowany czas trwania
od 3-4 miesięcy
Województwo opolskie
Warsztat Aktywizacji
Zawodowej
 Warsztat 6 dniowyMiejsce realizacji podane
po wyłonieniu Wykonawcy
zgodnie z procedurą
konkurencyjności.