poniedziałek, 2019-06-17 Laury, Leszka, Marcjana

Projekt regionalny w woj. opolskim

„Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych w tym
z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę” 

Czytaj więcej