sobota, 2018-04-21 Jarosława, Konrada, Selmy

Projekt regionalny w woj. opolskim

„Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa
59 młodych 
z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę” 

Czytaj więcej