FAR - woj. opolskie
poniedziałek, 2018-08-20 Bernarda, Sabiny, Samuela

Projekt regionalny w woj. opolskim

„Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych w tym
z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę” 

Czytaj więcej