poniedziałek, 2017-05-29 Benity, Maksymiliana, Teodozji

Projekt regionalny w woj. łódzkim


„Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 85 osób z niepełnosprawnościami
szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu”

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie Indywidualna i kompleksowa aktywizacji 85 osób z niepełnosprawnościami szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu.

Celem projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej 85 osób z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 16 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego, zamieszkujących województwo łódzkie, poprzez realizację wsparcia indywidualnego, szkoleń oraz staży w konsekwencji czego zatrudnienie podejmie i utrzyma min 11 osób z niepełnosprawnością.

Beneficjent: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
Czas realizacji projektu: 01.05.2017 – 31.12.2018
Wartość projektu: 1 393 911,60 zł
Wysokość wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego w projekt: 1 322 036,60 zł

Kryteria przyjęcia do projektu:
 • Wiek od 16 r. życia do osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • Miejsce zamieszkania na terenie woj. łódzkiego (powiaty: łódzki, łódzki wschodni, zgierski, brzeziński, pabianicki),
 • Pozostawanie bez zatrudnienia (osoby bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy),
 • Posiadanie aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności sprzężonej,
 • Nie korzystanie w ciągu min. 4 tyg. przed przystąpieniem do projektu z żadnej formy aktywizacji finansowanej ze środków publicznych, zbieżnych ze wsparciem planowanym w ramach projektu.
Oferowane formy wsparcia:
 • Opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika/czki projektu (ścieżka reintegracji),
 • Wsparcie psychologiczne,
 • Indywidualne konsultacje ze specjalistami mediator, socjoterapeuta i inne,
 • Warsztaty umiejętności społecznych,
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacji i zawodowe zakończone egzaminem potwierdzającym nabycie kompetencji, stypendium szkoleniowe,
 • Płatne staże zawodowe,
 • Wsparcie Trenera Pracy oraz Specjalisty ds. Aktywnej Integracji;
Poprzez realizację form wsparcia planowane jest osiągnięcie poniższych efektów:
 • zdobycie umiejętności w zakresie identyfikacji własnych kompetencji,
 • zmniejszenie negatywnych czynników psychospołecznych związanych z niepełnosprawnością,
 • zdobycie kompetencji społecznych,
 • podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji,
 • zdobycie praktyki i doświadczenia zawodowego,
 • zwiększenie zatrudnienia.
Aby wziąć udział w projekcie można umówić się na spotkanie rekrutacyjne w swoim miejscu zamieszkania pod nr telefonu 42 642 78 01, lub pobrać dokumenty rekrutacyjne i przekazać je:
 • osobiście w Biurze Projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w Łodzi przy ulicy Tatrzańskiej 109
 • drogą elektroniczną na adres e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 •  drogą pocztową na adres korespondencyjny Biura Projektu.

Załączniki:

załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia uczestnika  [PDF] »
załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu [PDF] »
załącznik nr 3 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych [PDF] »
załącznik nr 4 - Regulamin udzielanych form wsparcia [PDF] »
załacznik nr 5 - Regulamin rekrutacji [PDF] »
załącznik nr 6 - Umowa uczestnictwa [PDF] »

 

Biuro projektu czynne jest w godzinach:
Poniedziałek – Środa: 07.00 – 15.00
Czwartek: 10.00 – 18.00
Piątek: 07.00 – 15.00
 

Biuro Regionalne FAR
93-279 Łódź ul. Tatrzańska 109,
tel. 42 642 78 01
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne.

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020