poniedziałek, 2019-06-24 Danuty, Jana, Janiny

Projekt regionalny w woj. pomorskim

„Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną
oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego
szansą na stałe zatrudnienie”
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej


Projekt regionalny w woj. małopolskim

„W stronę samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób
niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Czytaj więcej


Projekt regionalny w woj. opolskim

„Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa
59 młodych w tym z niepełnosprawnościami 
z woj. opolskiego szansą na pracę” 

Projekt współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej


Strona 2 z 2