piątek, 2017-04-28 Bogny, Walerii, Witalisa

Projekt regionalny w woj. lubuskim


Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet
z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Czytaj więcej


Projekt regionalny w woj. warmińsko-mazurskim

„Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób
z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego”

Czytaj więcej


Projekt regionalny w woj. pomorskim

„Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną
oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego
szansą na stałe zatrudnienie”
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej


Projekt regionalny w woj. opolskim

„Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych
z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę” 

w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej


Projekt regionalny w woj. małopolskim

„W stronę samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób
niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Czytaj więcej