niedziela, 2019-12-08 Delfiny, Marii, Wirginiusza

Projekt regionalny w woj. łódzkim


 

„SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami
z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ 
 II edycja

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020

Czas realizacji projektu:  01.11.2019 r. – 31.12.2021 r.

Czytaj więcej


Projekt regionalny w woj. warmińsko-mazurskim„Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób
z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Czas realizacji projektu: 30.09.2019 - 30.11.2021 

Czytaj więcej


Projekt regionalny w woj. podlaskim„Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego,
szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”

Czas realizacji projektu: 2019.07.01 – 2021.05.31

Czytaj więcej


Projekt regionalny w woj. śląskim
Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej