poniedziałek, 2018-12-10 Danieli, Bohdana, Julii

Projekt regionalny w woj. śląskim
Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej


Projek regionalny w woj. mazowieckim
„Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełno sprawnościami z woj. Mazowieckiego
szansą na AKTYWNOŚĆ”

Czytaj więcej


Projekt regionalny w woj. łódzkim

„SKUTECZNA aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami
z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ”

Czytaj więcej


Projekt regionalny w woj. lubelskim

„Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością
z woj. lubelskiego”

Czytaj więcej


Projekt regionalny w woj. podlaskim


„Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną
z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie”

Czytaj więcej


Projekt regionalny w woj. podkarpackim


„Aktywna integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku”

Czytaj więcej


Projekt regionalny w woj. lubuskim


Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet
z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Czytaj więcej


Projekt regionalny w woj. warmińsko-mazurskim

„Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób
z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego”

Czytaj więcej


Strona 1 z 2