sobota, 2020-11-28 Jakuba, Stefana, Romy

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV


alt

 


„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”

 

Okres realizacji:                01.03.2014 -28.02.2015

Lider:                                    PFRON

Partnerzy:                           Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR"
                                               Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA,
                                               Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji,
                                               Caritas Polska


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze sprzężeniem do czwartej edycji projektufinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem IV edycji projektu, podobnie jak edycji poprzedniej, jest objęcie indywidualnym, kompleksowym wsparciem osób niepełnosprawnych ruchowo.
Kryteria przyjęcia do projektu:

 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ruchowej w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze sprzężeniem (sprzężenie może wynikać z orzeczenia bądź osobnego zaświadczenia lekarskiego);
 • wiek od 16 lat do w przypadku kobiet – 59 lat, mężczyzn – 64 lat;
 • posiadanie statusu "bezrobotny lub nieaktywny zawodowo";
 • niekorzystanie aktualnie z żadnej formy aktywizacji (np. WTZ, ZAZ, projekty finansowane ze środków publicznych), których kompleksowe formy wsparcia są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu.

Projekt przewiduje m.in.:

 • opracowanie indywidualnych planów działania (IPD) dla każdej osoby;
 • wsparcie w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego;
 • integracyjne wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego);
 • szkolenia zawodowe;
 • praktyki zawodowe u pracodawcy;
 • staże rehabilitacyjne;
 • podjęcie zatrudnienia;
 • pomoc w kontynuacji lub rozpoczęciu nauki (zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz zgodnie z zapisami indywidualnego planu działania) - możliwość wsparcia poprzez zakup podręczników lub opłacenie czesnego, konsultacje związane z wyborem kierunku nauczania;
 • wsparcie indywidualne u, np. psychologa, prawnika - w zależności od potrzeb;
 • indywidualne spotkania/warsztaty dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych (tematyka warsztatów jest określana z uwzględnieniem problemów jakie wynikają m.in. z indywidualnych planów działania beneficjentów. Warsztaty dla rodzin i opiekunów polegają głównie na wsparciu psychologicznym i prawnym);

Nie wiesz od czego zacząć? Pomożemy. Zadzwoń, napisz, odwiedź nas w regionalnych biurach FAR na terenie całej Polski.

Wszystkie działania FAR skierowane do beneficjentów są bezpłatne.

 

Partnerzy:


 

Get Adobe Flash player

Galeria