środa, 2020-11-25 Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy


 

alt
 

 

„Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy”

 

Okres realizacji:   01.03.2013-31.07.2014
Lider:                      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Partnerzy:               Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym ze sprzężeniem do udziału w nowym projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest objęcie wsparciem (zindywidualizowana i kompleksowa usługa) osób niepełnosprawnych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wieku 45+.
 

Zakładane rezultaty projektu:

 1. objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 375 osób niepełnosprawnych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wieku 45+,
 2. opracowanie indywidualnych planów działania dla 375 osób niepełnosprawnych,
 3. ukończenie przez 250 uczestników integracyjnych wyjazdowych warsztatów aktywizacji społeczno-zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego),
 4. odbycie staży rehabilitacyjnych przez 175 osób,
 5. odbycie praktyk zawodowych przez 175 osób,
 6. ukończenie szkoleń podnoszących kwalifikacje podstawowe przez 250 osób (nabycie umiejętności niezbędnych na wielu stanowiskach pracy, np. warsztaty informatyczne, kursy językowe),
 7. 300 osób skorzysta ze wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego,
 8. ukończenie szkoleń zawodowych przez 300 osób,
 9. ukończenie przez 250 osób warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych (tematyka warsztatów jest określana z uwzględnieniem problemów jakie wynikają m.in. z indywidualnych planów działania beneficjentów. Ponadto, rodzaj wsparcia jest uzależniony od tego, kto konkretnie zostanie wskazany przez osobę niepełnosprawną do udziału w tego typu warsztatach. Warsztaty dla rodzin i opiekunów polegają głównie na wsparciu psychologicznym i prawnym),
 10. 300 osób skorzysta z usług pośrednictwa pracy,
 11. podjęcie pracy przez 75 osób,
 12. ukończenie przez 25 osób zajęć z zakresu przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej oraz spółdzielczości socjalnej.
   

Nie wiesz od czego zacząć? Pomożemy. Zadzwoń, napisz, odwiedź nas w regionalnych biurach FAR na terenie całej Polski. Wszystkie działania FAR skierowane do beneficjentów są bezpłatne.

 

alt

 

 

Get Adobe Flash player

Galeria