niedziela, 2020-10-25 Ingi, Maurycego, Sambora

Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II


 

alt
 


Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II”
 

Okres realizacji:   01.12.2013r. – 28.02.2015r.
Lider:                      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Partnerzy:               Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym ze sprzężeniem do udziału w II edycji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest objęcie wsparciem (zindywidualizowana i kompleksowa usługa) osób niepełnosprawnych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wieku 45+.
 
Oferowane formy wsparcia:

 1. objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) osób niepełnosprawnych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wieku 45+,
 2. opracowanie indywidualnych planów działania dla każdego uczestnika projektu,
 3. wyjazdowych warsztatów aktywizacji społeczno-zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego),
 4. staż rehabilitacyjny,
 5. praktyki zawodowe,
 6. ukończenie szkoleń podnoszących kwalifikacje podstawowe (nabycie umiejętności niezbędnych na wielu stanowiskach pracy, np. warsztaty informatyczne, kursy językowe),
 7. 300 osób skorzysta ze wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego,
 8. szkolenia zawodowe,
 9. warsztaty dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych (tematyka warsztatów jest określana z uwzględnieniem problemów jakie wynikają m.in. z indywidualnych planów działania beneficjentów. Ponadto, rodzaj wsparcia jest uzależniony od tego, kto konkretnie zostanie wskazany przez osobę niepełnosprawną do udziału w tego typu warsztatach. Warsztaty dla rodzin i opiekunów polegają głównie na wsparciu psychologicznym i prawnym),
 10. 300 osób skorzysta z usług pośrednictwa pracy,
 11. zajęci z zakresu przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej oraz spółdzielczości socjalnej.
 12. Wsparcie prawne lub psychologiczne – w zależności od potrzeb
 13. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia

 
Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić do najbliższego dla swojego miejsca zamieszkania biura regionalnego , w którym można przystąpić do projektu i zacząć korzystać ze wsparcia. Wszystkie działania FAR skierowane do beneficjentów są bezpłatne.alt