środa, 2020-11-25 Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II


 

alt

 

Pobierz regulamin rekrutacji [PDF] »


„Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II”


Okres realizacji:   01.12.2013-28.02.2015
Lider:          Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Partnerzy:   Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Fundacja Fuga Mundi, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne do drugiej edycji projektu, który jest kontynuacją dotychczas prowadzonych działań mających na celu podniesienie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem II edycji projektu podobnie jak edycji poprzedniej, jest objęcie indywidualnym, kompleksowym wsparciem osób niepełnosprawnych, będących absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz uczelni wyższych.

Kryteria przyjęcia do projektu:

 • stopień znaczny oraz umiarkowanym ze sprzężeniem;
 • wiek 16-30 lat
 • posiadanie statusu "bezrobotny lub nieaktywny zawodowo"
 • niekorzystanie aktualnie z żadnej formy aktywizacji (np. WTZ, ZAZ, projekty finansowane ze środków publicznych), których kompleksowe formy wsparcia są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu.

Projekt przewiduje m.in.:

 • opracowanie indywidualnych planów działania (IPD) dla każdej osoby;
 • wsparcie w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego;
 • integracyjne wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego);
 • szkolenia zawodowe;
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje
 • praktyki zawodowe u pracodawcy;
 • staże rehabilitacyjne;
 • podjęcie zatrudnienia;
 • pomoc w kontynuacji lub rozpoczęciu nauki (zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz zgodnie z zapisami indywidualnego planu działania) - możliwość wsparcia poprzez zakup podręczników lub opłacenie czesnego, konsultacje związane z wyborem kierunku nauczania;
 • wsparcie indywidualne i grupowe u, np. psychologa, prawnika- w zależności od potrzeb;
 • warsztaty dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych (tematyka warsztatów jest określana z uwzględnieniem problemów jakie wynikają m.in. z indywidualnych planów działania beneficjentów. Warsztaty dla rodzin i opiekunów polegają głównie na wsparciu psychologicznym i prawnym);

Nie wiesz od czego zacząć? Pomożemy. Zadzwoń, napisz, odwiedź nas w regionalnych biurach FAR na terenie całej Polski. Wszystkie działania FAR skierowane do beneficjentów są bezpłatne.
  


 

Get Adobe Flash player

Galeria