sobota, 2020-11-28 Jakuba, Stefana, Romy

Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy


 

alt

 

 

„Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy”


Okres realizacji:   01.03.2013-31.07.2014
Lider:                      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Partnerzy:               Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Fundacja Fuga Mundi

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym ze sprzężeniem w wieku 16-30 lat do udziału w nowym projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest objęcie indywidualnym, kompleksowym wsparciem osób niepełnosprawnych, będących absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz uczelni wyższych.

Kryterium jest posiadanie statusu "bezrobotny lub nieaktywny zawodowo" oraz niekorzystanie aktualnie z żadnej formy aktywizacji (np. WTZ, ZAZ, projekty finansowane ze środków publicznych), których kompleksowe formy wsparcia są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu.

Projekt przewiduje m.in.:

  • opracowanie indywidualnych planów działania (IPD) dla każdej osoby;
  • wsparcie w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego;
  • integracyjne wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego);
  • szkolenia zawodowe;
  • praktyki zawodowe u pracodawcy;
  • staże rehabilitacyjne;
  • podjęcie zatrudnienia;
  • pomoc w kontynuacji lub rozpoczęciu nauki (zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz zgodnie z zapisami indywidualnego planu działania) - możliwość wsparcia poprzez zakup podręczników lub opłacenie czesnego;
  • wsparcie psychologiczne, indywidualne i grupowe - w zależności od potrzeb;
  • warsztaty dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych (tematyka warsztatów jest określana z uwzględnieniem problemów jakie wynikają m.in. z indywidualnych planów działania beneficjentów. Warsztaty dla rodzin i opiekunów polegają głównie na wsparciu psychologicznym i prawnym);

Nie wiesz od czego zacząć? Pomożemy. Zadzwoń, napisz, odwiedź nas w regionalnych biurach FAR na terenie całej Polski. Wszystkie działania FAR skierowane do beneficjentów są bezpłatne.

 

alt

 

 

Get Adobe Flash player

Galeria