środa, 2020-11-25 Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

Punkty Aktywizacji Zawodowej FAR


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji od września 2006 do marca 2008 realizowała projekt pn. "Regionalne Punkty Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo". W ramach tego projektu utworzyła Punkty Aktywizacji Zawodowej w ośmiu miastach na terenie całego kraju - Białymstoku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wejherowie i Zielonej Górze.

Do zadań Punktów należało kompleksowe wspieranie osób niepełnosprawnych ruchowo w rozwiązywaniu wszystkich problemów utrudniających im aktywne życie, zdobycie wykształcenia i wejście na otwarty rynek pracy. W Punktach zostały zatrudnione osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich, znające te problemy z własnego doświadczenia.

W Punkcie Aktywizacji Zawodowej FAR można było uzyskać informacje i porady w zakresie:

  • mobilizacji psychofizycznej osób po URK,
  • przezwyciężania kryzysu pourazowego,
  • uprawnień i ulg dostępnych dla osób niepełnosprawnych na wózkach,
  • programów pomocowych, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne,
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej,
  • praw i możliwości co do zatrudniania osób niepełnosprawnych,
  • istniejących w regionie możliwości kształcenia zawodowego,
  • preorientacji zawodowej i decyzji o podjęciu zatrudnienia.

Punkty współpracowały m.in. z regionalnymi biurami PFRON, PCPR, MOPR, szkołami i uczelniami, ośrodkami szkoleniowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, samorządami, urzędami pracy, organizacjami pracodawców i pracodawcami.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 -2006 oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Get Adobe Flash player

Galeria