niedziela, 2020-10-25 Ingi, Maurycego, Sambora

COPERNICO


 

altFundacja Aktywnej Rehabilitacji od kwietnia 2003 roku uczestniczy w międzynarodowym projekcie pilotażowym realizowanym w ramach drugiej fazy Programu Leonardo da Vinci.

"Projekt pilotażowy integracji zawodowej osób niepełnosprawnych motorycznie i sensorycznie" ("Pilot project to improve the physical and sensorial disabled people professional insertion - COPERNICO 2002 - 2004") ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym wejścia na rynek pracy.

Partnerami projektu są:

  •     FGUSAL - Fundacion General de la Universidad de Salamanca (Spain)
  •     USAL - Universidad de Salamanca (Spain)
  •     CRMF - Centro de Recuperacion de Minusvalidos Fisicos - Imserso (Spain)
  •     CSPR - Centro Social e Paroquial de Recardaes (Portugal)
  •     UNAVE - Associacao para a Formacao Profissional
  •     e Investigacao da Universidade de Aveiro (Portugal)
  •     FAR - Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (Polska)
  •     PZN - Polski Związek Niewidomych (Polska)
  •     UW - Uniwersytet Warszawski (Polska)

W pierwszej fazie projektu zadaniem partnerów było zbadanie szans zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów wyższych uczelni. Rezultatem tej fazy są raporty sporządzone przez poszczególne kraje biorące udział w projekcie (Hiszpania, Portugalia, Polska), które zostaną połączone w jeden raport podsumowujący wszystkie wnioski.

Poniżej do ściągnięcia polski raport w wersji polskiej i angielskiej.
  

  

Kolejne etapy projektu obejmują wykonanie próbnego szkolenia dla osób niepełnosprawnych, nawiązanie kontaktu z pracodawcami, poszukiwanie możliwości umieszczenia absolwentów szkolenia na stażach oraz upowszechnianie rezultatów projektu.

W ramach nawiązywania kontaktu z pracodawcami i informowania ich o prawno-finansowych podstawach zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz korzyściach, jakie mogą wyniknąć dla pracodawcy z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, w środę, 2 czerwca 2004 roku, na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się bezpłatne seminarium pt: "Zatrudnienie niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych z perspektywy pracodawcy - regulacje prawne, szanse, bariery, możliwości".
  

Między 14 a 25 czerwca 2004 roku w ramach projektu odbył się pilotażowy kurs dla niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Warszawskiego pt. "Poszukiwanie zatrudnienia i funkcjonowanie w środowisku pracy".
Oprócz strategii poszukiwania pracy kurs objął też między innymi zasady prowadzenia działalności gospodarczej, zasady konstruowania stron internetowych i uwarunkowania prawne związane z pracą osób niepełnosprawnych. Kurs trwał 60 godzin. Wzięło w nim udział 19 osób.