czwartek, 2023-03-23 Feliksa, Konrada, Zbysławy

»»»


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, że w 2022 roku otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i będzie realizować cykl imprez sportowych.
Dysponentem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest Minister Sportu i Turystyki.

Nazwa zadania „Organizacja imprez sportowych”

Wartość dofinansowania – 274 318,00 zł

Całkowita wartość zadania – 332 542,00 zł
Pozostałe koszty pokryte będą z środków własnych fundacji „FAR”.

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki


 

Organizacja imprez sportowych

Opis zadania:
Planowane we wniosku imprezy są kontynuacja zadań realizowanych przez FAR w latach ubiegłych. W 2022 roku planujemy zorganizować cykl imprez sportowych skierowanych do osób niepełnosprawnych. W ramach dofinansowania planowane są imprezy, w niewielkim stopniu różniące się między sobą formą organizacyjną, dyscyplinami i konkurencjami sportowymi oraz wiekiem uczestników. Wszystkie zaplanowane imprezy odbędą się zgodnie z przepisami i wytycznymi odnoszącymi się do stanu epidemii w Polsce.

Planowane Spartakiady stanowią celowe uzupełnienie zajęć grupowych organizowanych przez FAR na terenie całego kraju.
Aktywna forma spędzania czasu wolnego poprzez możliwość uczestnictwa w imprezach sportowo - ruchowych z jednej strony stanowi formę rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, z drugiej zaś jest sposobem na integrację i nabycie umiejętności spędzania wolnego czasu, możliwość nawiązywania nowych kontaktów i rozwijania umiejętności społecznych. Jest to, poza podstawowymi celami projektowymi, dodatkowa wartość organizacji wsparcia w formule rywalizacji sportowej. Udział w zawodach ma także na celu wzmocnienie więzi z kolegami, wyzwolenie poczucia odpowiedzialności za współpartnerów w zespole, integrację. Wspólne działania mają za zadanie kształtowanie właściwego stosunku do rówieśników a jednocześnie podnosić jakość życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Możliwość uczestniczenia we wspólnej imprezie jest dodatkowym znakomitym bodźcem wyzwalającym zaradność, samodzielność, ambicje i wiele innych umiejętności potrzebnych do życia w społeczeństwie.

Celami szczegółowymi zaplanowanych imprez, zgodnie z zapisami „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.” są :
1. zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności
    fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;
2. wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
3. kształtowanie zdrowego stylu życia;
4. rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika;
5. tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych;
6. kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa
    i chęci podjęcia wysiłku;
7. podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.


Imprezy sportowe w 2022 r.

I Łódzka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 06.05.2022,  Łódź
I Ogólnopolska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 16-18.05.2022, Spała
Mazowiecka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 04.09.2022, Warszawa
I Śląska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 10.09.2022, Bieruń
II Łódzka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 17.09.2022, Łódź
III Łódzka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 04.10.2022, Łódź
II Ogólnopolska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 07-09.10.2022, Spała
Zachodniopomorska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji 15.10.2022, Szczecin
II Śląska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji 22.10.2022, Mikołów
Kujawsko-Pomorska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 26.11.2022, Bydgoszcz
III Ogólnopolska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 28-30.11.2022, Spała
Dolnośląska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 17.12.2022, Wrocław


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących realizowanych imprez oraz możliwości w nich udziału prosimy o kontakt z biurem centralnym oraz biurami regionalnymi FAR.


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach