sobota, 2020-11-28 Jakuba, Stefana, Romy

O uczestniczkach programu


Program przeznaczony jest dla kobiet po urazie rdzenia lub z przepukliną oponowo-rdzeniową.  W obu przypadkach kobiety muszą walczyć z wieloma problemami, dotykającymi niemal każdej sfery ich życia:

  • Społeczeństwo – stereotypy dotyczące kobiecości w społeczeństwie, negatywne informacje zwrotne na swój temat
  • Opieka medyczna – brak wiedzy i doświadczenia lekarzy specjalistów, brak sprzętu umożliwiającego dokładne przebadanie (u ginekologa), brak intymności
  •  Macierzyństwo – problemy w prowadzeniu ciąży, sugerowanie aborcji, utrudniona dostępność lekarzy, konieczność posiadania wiedzy medycznej przez samą kobietę i konieczność sugerowania lekarzowi określonych rozwiązań, brak wiary w możliwość pomyślnego przebycia ciąży i porodu, ograniczenia w opiece nad niemowlakiem, konieczność konsultacji u wielu specjalistów
  • Samorealizacja – bariery architektoniczne uniemożliwiające wyjście z domu, podjęcie pracy, udział w kulturze, bariery psychiczne (brak pewności siebie, strach, brak wiedzy, depresyjność, niskie poczucie własnej wartości)
  • Niezależność finansowa – brak wiedzy dotyczącej dofinansowań, brak możliwości zarządzania własną rentą/dochodem, brak środków finansowych na niezależne życie
  • Edukacja/praca – niedostosowanie szkół/uczelni/miejsc pracy, nauczanie indywidualne jako wykluczenie społeczne, problem z dostępnością placówek edukacyjnych dla matek na wózkach, niedostępność wielu  zawodów
  • Rodzina/rodzice – nadopiekuńczość, uzależnienie, wyuczona bezradność, rodzina nie stwarza możliwości do nauki podstawowych czynności życiowych takich jak gotowanie, pranie, sprzątanie
  • Związek/relacje – bierność w relacjach damsko-męskich, wykluczenie siebie z pełnienia roli partnerki, postawa ofiary, brak akceptacji niepełnosprawnej kobiety przez rodziców męża/partnera
     
Get Adobe Flash player

Galeria