środa, 2020-11-25 Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

Tomasz Tasiemski: "Wierzę, że chcieć to móc"

English version »

Istnieje przekonanie, że osoba z ciężkim urazem kręgosłupa, poruszająca się na wózku inwalidzkim, nie jest w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez wielu pracodawców.
Tymczasem osoby niepełnosprawne potrafią doskonale sobie radzić... 

 

Czytaj więcej


Senacka Komisja za przywróceniem siedmiogodzinnego dnia pracy

Senacka Komisja Ustawodawcza zadecydowała o przywróceniu siedmiogodzinnego dnia pracy osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, z możliwością wydłużenia tego czasu na wniosek pracownika.  Projekt ustawy w tej sprawie trafi teraz do Sejmu.

Czytaj więcej


Iwona Krzyżak z Polskiego Radia Merkury

English version »

„To jedna z naszych najbardziej cenionych dziennikarek” – mówią współpracownicy o Iwonie Krzyżak z Polskiego Radia Merkury...

Czytaj więcej


Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych

Autor: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych to świetna inwestycja i znakomita decyzja biznesowa. Jakie płyną z tego korzyści? Jest ich wiele. Wymienimy kilka najważniejszych obszarów...

Czytaj więcej


Eksperci: niepełnosprawni słabiej wykształceni, mniej konkurencyjni

Jedną z głównych przyczyn niskiej aktywności zawodowej niepełnosprawnych jest ich słabe wykształcenie, które sprawia, że są oni mniej konkurencyjni na rynku pracy - przekonywano podczas zorganizowanej we wtorek w Warszawie konferencji "Niepełnosprawność 2014".

Czytaj więcej na kadry.abc.com.pl »

Podjęcie i utrzymanie pracy w Polsce przez osobę niepełnosprawną – program 45+

Podjęcie i utrzymanie pracy w Polsce przez osobę niepełnosprawną jest bardzo istotne. Żyje tu prawie 5 mln osób niepełnosprawnych, a roczna renta z tytułu niezdolności do pracy na jedną osobę wynosi 95000 zł. To koszty, których państwo nie musiałoby ponosić, gdyby niepełnosprawni pracowali. Kluczowym programem aktywizującym jest program 45+. Na czym polega?

Czytaj więcej na Infor.pl »

Niepełnosprawność i praca – nowe perspektywy, nowe rozwiązania

Koszty niepełnosprawności w Polsce to 4,9% PKB rocznie1 . Z prawie 5 mln osób niepełnosprawnych  2 mln to osoby w wieku produkcyjnym2 . Większość z nich, przy odpowiednim przygotowaniu, może pracować na otwartym rynku pracy.

W środę, 30 października 2013 r. w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie odbyła się konferencja „Niepełnosprawność i praca – nowe perspektywy, nowe rozwiązania” promująca zatrudnienie jednej z najbardziej zagrożonych trwałym bezrobociem grup społecznych: osób niepełnosprawnych, które ukończyły 45 rok życia. Celem wydarzenia organizowanego przez Brytyjsko-Polską Izbę Handlową (BPCC) oraz Fundację Aktywnej Rehabilitacji (FAR) było przedstawienie środowisku biznesowemu – potencjalnym pracodawcom – korzyści wypływających z zatrudniania niepełnosprawnych pracowników.

Czytaj więcej


Reformy systemu zabezpieczeń socjalnych w Wielkiej Brytanii

Stan prawny: 2013-11-13 13:05

System zabezpieczeń socjalnych w Wielkiej Brytanii cechuje się zmiennością. Reformy mają na celu zapewnienie edukacji podnoszącej kwalifikacje oraz zaangażowania w proces poszukiwania pracy. Stosowane programy opierają się na filozofii jak najefektywniejszej, dopasowanej do potrzeb każdej osoby zindywidualizowanej pomocy.

Czytaj więcej na Infor.pl »
Get Adobe Flash player

Galeria