niedziela, 2018-10-21 Celiny, Hilarego, Janusza

Polska Liga Rugby na Wózkach 2016


Cel programowy projektu: 
„WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA”
 

Cel projektu:
Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia poprzez uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowym i integracyjnym. 

Cel sportowy projektu:
Wyłonienie najlepszej krajowej drużyny rugby na wózkach w 2016 roku, poprzez organizację Polskiej Ligi Rugby na Wózkach. 

Czas realizacji projektu: 01.01.2016 – 31.12.2016

Projekt realizowany jest dla osób dorosłych, w większości po urazach rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym – tetraplegia. Warunkiem dopuszczenia do gry i klasyfikacji w rugby na wózkach są istniejące ograniczenia w obrębie kończyn górnych, które skutkują całkowitym lub częściowym zaburzeniem funkcji dłoni i ręki. Jednocześnie beneficjenci mają znaczne ograniczenia lokomocyjne i są uzależnieni od wózka inwalidzkiego. 
 

Zasady rekrutacji:

Działania rekrutacyjne odbywają się na terenie całego kraju w jednakowym zakresie. W konsekwencji w planowanym projekcie zakładamy udział zawodników ze wszystkich szesnastu województw.

Działanie rekrutacyjne nie mają ograniczeń w dostępie dla niepełnosprawnych kobiet. Zgodnie z międzynarodowymi przepisami rugby na wózkach, w rozgrywkach uczestniczą drużyny w których składzie mogą grać razem kobiety i mężczyźni. Istnieje system klasyfikacji premiujący udział w zespołach zawodniczek niepełnosprawnych. W Polsce jest już kilkanaście kobiet, które rozpoczęły treningi i uczestniczą w turniejach.

Podstawą rekrutacji jest pisemne oraz elektroniczne zgłoszenie chęci uczestnictwa w rozgrywkach. Po wstępnej akceptacji zespoły przesyłają szczegółową listę zgłoszonych do ligi zawodników, wraz z ich indywidualną deklaracją uczestnictwa w zawodach oraz oświadczeniami o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Na podstawie ostatecznych potwierdzeń ustalany jest podział na grupy. Weryfikowanie zgłoszeń prowadzone jest przez cały sezon ligowy i przed każdym turniejem.
 

Więcej informacji na temat harmonogramu aktualności oraz warunki uczestnictwa można znaleźć na stronie internetowej www.rugby.far.org.pl lub portalu społecznościowym Facebook

 

Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Fundacji PZU