niedziela, 2022-11-27 Franciszka, Kseni, Maksymiliana

Ogłoszenia regionalne


»»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Rzeszów, dn. 20.01.2017
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) z zakresu „kurs j. angielskiego poziom B1” w ramach rozpoznania cenowego z dn. 20.01.2017 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Fundacji na rzecz Pomocy Społecznej „Promyk” ul. Świętego Marcina 77 A; 35-330 Rzeszów;
Łączna kwota brutto: 1345 zł.


                                                                                                                                                                 Rzeszów, dn. 13.01.2017
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie z zakresu: „kurs j. angielskiego B1”
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla1 osoby/osób*.
 
Uczestnikiem będzie: Uczestnik ze względu na dysfunkcje wzroku, powinien pracować w specjalnych warunkach oświetleniowych. Uczestnik posiada w domu, dostosowane do swojego deficytu oświetlenie, dodatkowo ma odpowiednio przystosowane oprzyrządowanie komputerowe (filtry) 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: styczeń, luty, do połowy marca
Oczekiwany termin Szkolenia: styczeń, luty, do połowy marca
Miejsce Szkolenia: Miejsce zamieszkania BO – Sanok
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 19.01.2017 do godz. 13:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


                                                                                  

                                                                                                                                                                              Rzeszów dn. 13.12.2016
 
 
I
NFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie realizacji usługi (jakiej) wynajem pomieszczeń sportowych i konferencyjnych  , w ramach rozpoznania cenowego z dn. 13.12.2016 dla uczestnika/ów zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej ,
 ul. Rzeszowska 82, 38-120 Czudec;
 
Łączna kwota brutto: 400 zł.                                     

                                                                                                                                                                      Rzeszów, dn. 1.12.2016
 
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w  wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II”,  finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje usługę wynajmu pomieszczenia do realizacji zajęć aktywnej rehabilitacji.
 
Wynajęcie hali sportowej w dniu  17.12.2016 w godzinach od 10:00 do 15:00 w celu organizacji zajęć  aktywnej rehabilitacji z możliwością wykorzystania dostępnego sprzętu.
(krótki opis usługi)
 
Oczekiwany termin realizacji:  17.12.2016
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 
 
.         Cenę brutto za całość  usługi
 
Niniejsze zapytanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.do dnia 8.12.2016. do godz. 15:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo                                                                                                                                              Warszawa dn. 24.11.2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) Projektowanie stron WWW w ramach rozpoznania cenowego z dn. 16.11.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Fundacja na Rzecz Pomocy Społecznej PROMYK ul. św. Marcina 77a 35-330 Rzeszów
Łączna kwota brutto:1344,00 zł.


                                                                                                                                             Rzeszów, dn. 16.11.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Projektowanie stron WWW
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: 1 osoba mieszkająca na terenie Nowego Zmigrodu (powiat jasielski). Beneficjent jest dyspozycyjny we wszystkie dni robocze od godziny 14.00. Efektywnie jest w stanie przepracować około 3 godzin dziennie.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: dni robocze od godziny 14.00; ewentualnie soboty
Oczekiwany termin Szkolenia: grudzień 2016 – styczeń 2017
Miejsce Szkolenia: : miejsce zamieszkania BO tj. Nowy Żmigród
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 24.11.2016 do godz. 10.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                  Warszawa dn. 16.11.2016
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu(tytuł szkolenia/kursu) „komputerowa obsługa programów biurowych oraz pozycjonowanie stron www” , w ramach rozpoznania cenowego z dn. 08.11.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Fundacja na rzecz Pomocy Społecznej "Promyk" ul. Św. Marcina 77 A;  35-330 Rzeszów
Łączna kwota brutto: 1349,25 zł.                                                                                                                                                                                       Rzeszów ,dn. 08.11.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: "komputerowa obsługa programów biurowych oraz pozycjonowanie stron www”
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1  osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: (krótki opis)Beneficjentka porusza się na wózku. Mieszka na terenie wiejskim. Stan zdrowia nie pozwala beneficjentce na częste wyjazdy poza dom i długie przebywanie w pozycji siedzącej bez odpoczynku. Dlatego szkolenie powinno odbyć się w miejscu zamieszkania BO    
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: do końca listopada
Oczekiwany termin Szkolenia: do końca listopada
Miejsce Szkolenia: Miejsce zamieszkania BO – Gorliczyna
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 15.11.2016  do godz. 14:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.Warszawa dn. 15.11.2016


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) „Kurs Prawa Jazdy Kategorii B” w ramach rozpoznania cenowego z dn. 04.11.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Grabiec”  ul. Zygmuntowska 5; 20-101 Lublin
 Łączna kwota brutto: 1600 zł.


Rzeszów, dn.4.11.2016

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie„Kurs prawa jazdy kategorii B”
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestniczka jest osobą poruszającą się bardzo sprawnie na wózku. Mieszka na terenie Lublina gdzie chciałby uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Uczestniczka posiada już Profil Kategorialny na Kierowcę.
                                                                            (krótki opis uczestnika/czki)
 
Oczekiwany termin Szkolenia:  Listopad, grudzień, 2016  styczeń, luty 2017
Dyspozycyjność  Uczestnika/czki: Uczestnik dysponuje czasem w ww. terminie
Miejsce Szkolenia: Lublin
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
.         Liczbę godzin szkoleniowych
.         Cenę brutto za godzinę Szkolenia
.         Cenę brutto za całość Szkolenia
.         Wstępny program
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14.11.2016 do godz. 12:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.Rzeszów dn. 28.10.2016
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) Kurs prawa jazdy kat. B., w ramach rozpoznania cenowego z dn. 28.10.2016  dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW KARCZMA BEATA BUGIERA 
ul. Mnisza 3, 37-700 Przemyśl
 
Łączna kwota brutto: 1200 zł.
 


Rzeszów, dn. 19.10.2016


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kurs prawa jazdy kat. B

Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.

Uczestnikami będą: (krótki opis)  Uczestnik  jest osobą chodzącą, może więc docierać do siedziby firmy na terenie Przemyśla.  Ma delikatna dysfunkcję lewej dłoni. Posiada już profil kategorialny.


Dyspozycyjność Uczestnika/czki: uczestnik jest dyspozycyjny w miesiącu październik,  listopad, grudzień
Oczekiwany termin Szkolenia: druga połowa  października, listopad, grudzień
Miejsce Szkolenia: Przemyśl

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
•    Liczbę  godzin szkoleniowych:
•    Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
•    Cenę brutto za całość Szkolenia:
•    Wstępny program:

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 26.10.2016 do godz. 12:00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.Warszawa dn. 31.08.2016
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) z zakresu „grafika 3 D oraz pozycjonowanie stron” w ramach rozpoznania cenowego z dn. 24.08.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Fundacji na rzecz Pomocy Społecznej „Promyk” ul. Świętego Marcina 77 A; 35-330 Rzeszów ;
Łączna kwota brutto: 1290 zł.

Rzeszów, dn. 24.08.2016r

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „grafika 3 D oraz pozycjonowanie stron”
Szkolenie w formie indywidualnej/ grupowej* dla 1 osoby/osób*.

Uczestnikami będą: (krótki opis)  Uczestnik jest osobą poruszającą sie na wózku. Kurs musi odbyć się w miejscu                    zamieszkania BO. Stan zdrowia beneficjenta nie pozwala na długie i częste wyjazdy.  

Dyspozycyjność Uczestnika/czki: 12-29 wrzesień 2016
Oczekiwany termin Szkolenia: druga polowa września 2016
Miejsce Szkolenia: Miejsce zamieszkania BO – Łowisko

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
•    Liczbę  godzin szkoleniowych:
•    Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
•    Cenę brutto za całość Szkolenia:
•    Wstępny program:

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 31.08.2016  do godz. 12:00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.Warszawa dn. 02.09.2016

 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) AutoCAD w ramach rozpoznania cenowego z dn. 24.08.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Eureka Centrum Kursowe ul. Okulickiego 20 35-206 Rzeszów;
Łączna kwota brutto: 1 350,00 zł.

Rzeszów, dn.24.08.2016

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: AutoCAD
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1  osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: Beneficjent jest osobą poruszająca się na wózku inwalidzkim. Mieszka na terenie Rzeszowa. Kurs miałby odbyć się w miejscu zamieszkania Bo w trybie indywidualnym.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: październik - listopad 2016
Oczekiwany termin Szkolenia: październik – listopad 2016
Miejsce Szkolenia: Miejsce zamieszkania BO - Rzeszów
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 01.09.2016 do godz. 12.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Warszawa dn. 29.08.2016
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) z zakresu „kompetencji i umiejętności interpersonalnych” w ramach rozpoznania cenowego z dn. 18.08.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Fundacji na rzecz Pomocy Społecznej „Promyk” ul. Świętego Marcina 77 A; 35-330 Rzeszów ;
Łączna kwota brutto: 1222 zł.


Rzeszów dn. 18.08.2016

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie z zakresu: „kompetencji i umiejętności interpersonalnych”
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla1 osoby/osób*.
 
Uczestnikiem będzie: Uczestniczka jest osobą poruszającą się na wózku. Nie posiada prawa jazdy i dostosowanego samochodu. Trudno byłoby za tym beneficjentce dojeżdżać na szkolenie poza miejscem zamieszkania.
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: wrzesień
Oczekiwany termin Szkolenia: wrzesień
Miejsce Szkolenia: Miejsce zamieszkania BO – Jarosław
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres:
do dnia 25.08.2016 do godz. 12:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.
                                                                                                                                                               
    

       Warszawa dn. 21.07.2016

 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu(tytuł szkolenia/kursu) „obsługa baz danych – ACCESS i pozycjonowanie stron www” , w ramach rozpoznania cenowego z dn. 13.07.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Eureka Centrum Kursowe ul. Okulickiego 20;  35-206 Rzeszów;
Łączna kwota brutto: 1350,00 zł.

Rzeszów ,dn. 13.07.2016

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: obsługa baz danych w ACCESS oraz pozycjonowanie stron www”
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1  osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: (krótki opis)Osoba porusza się na wózku.  Mieszka na wysokim parterze gdzie nie ma windy. 9 schodów, które prowadzą do mieszkania BO, bez pomocy osób drugich, nie są możliwe do pokonania. Jest to utrudnienie, do przeprowadzenia szkolenia  poza miejscem zamieszkania BO.   

Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w drugiej połowie sierpnia i w drugiej połowie września, i październik
Oczekiwany termin Szkolenia: od drugiej połowy sierpnia, wrzesień, październik.
Miejsce Szkolenia: Miejsce zamieszkania BO – Dębica
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres:
do dnia 20.07.2016  do godz. 14:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


                                                                                                                                                                                     Warszawa dn. 21.07.2016
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) „podstawy komputera”,
 w ramach rozpoznania cenowego z dn. 13.07.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Eureka Centrum Kursoweul Okulickiego 173/3 35-206 Rzeszów;
Łączna kwota brutto: 1350,00 zł.

Rzeszów ,dn. 13.07.2016


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „podstawy komputera”

Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.

Uczestnikami będą: (krótki opis); Uczestnik jest osobą poruszającą się na wózku. Mieszka na I piętrze bez windy co bardzo utrudnia BO wyjście z domu
Dyspozycyjność Uczestnika/czki:    sierpień i wrzesień
Oczekiwany termin Szkolenia:     sierpień i wrzesień
Miejsce Szkolenia:   miejsce zamieszkania BO – Grodzisko

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
•    Liczbę  godzin szkoleniowych:
•    Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
•    Cenę brutto za całość Szkolenia:
•    Wstępny program:

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 20.07.2016  do godz. 12:00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.Warszawa dn. 21.07.2016
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) „podstawy komputera”,
 w ramach rozpoznania cenowego z dn. 13.07.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Eureka Centrum Kursoweul Okulickiego 173/3 35-206 Rzeszów;
Łączna kwota brutto: 1350,00 zł.

Rzeszów ,dn. 13.07.2016

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „podstawy komputera”

Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.

Uczestnikami będą: (krótki opis); Uczestnik jest osobą poruszającą się na wózku. Nie posiada dostosowanego samochodu i dlatego trudno byłoby dojeżdżać BO na zajęcia poza miejscem zamieszkania

Dyspozycyjność Uczestnika/czki:  sierpień i wrzesień 2016
Oczekiwany termin Szkolenia: sierpień i wrzesień 2016
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania BO – Boguchwała

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
•    Liczbę  godzin szkoleniowych:
•    Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
•    Cenę brutto za całość Szkolenia:
•    Wstępny program:

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 20.07.2016  do godz. 12:00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.


 


Warszawa dn. 29.06.2016


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) Stylizacja paznokci., w ramach rozpoznania cenowego z dn. 21.06.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Eureka Centrum Kursowe ul. Okulickiego 20 35-206 Rzeszów;
Łączna kwota brutto: 1 350,00 zł.

Rzeszów, dn.21.06.2016


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Kurs stylizacji paznokci

Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.

Uczestnikami będą: (krótki opis) Uczestnik/czka jest osobą chodzącą, ale ma problemy w poruszaniu na dłuższe odległości. Kurs mógłby się odbywać w domu Beneficjentki lub innym miejscu wskazanym przez firmę na terenie Ustrzyk Dolnych. Beneficjentka jest dyspozycyjna przez cały lipiec i wrzesień. Ze względu na inne plany Beneficjentka złożyła prośbę, aby sierpień był miesiącem wyłączonym ze szkolenia.

Dyspozycyjność Uczestnika/czki: lipiec, wrzesień 2016
Oczekiwany termin Szkolenia: lipiec, wrzesień 2016
Miejsce Szkolenia: Miejsce zamieszkania BO (Ustrzyki Dolne)

Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
•    Liczbę  godzin szkoleniowych:
•    Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
•    Cenę brutto za całość Szkolenia:
•    Wstępny program:

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 29.06.2016 do godz. 12.00

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.


Rzeszów, dn. 28.06.2016


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) „Kurs Decoupage w stopniu zaawansowanym”, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 16.06.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Fundacja na rzecz Pomocy Społecznej "Promyk", ul. Świętego Marcina 77A, 35-330 Rzeszów
Łączna kwota brutto: 2000 zł.

Rzeszów, dn. 16.06.2016

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Kurs Decoupage w stopniu zaawansowanym”
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: Beneficjentka mieszka w Stalowej Woli.  Szkolenie musi zostać zrealizowane w Stalowej Woli. Stan zdrowia nie pozwala na długie i częste wyjazdy.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki:27.06-29.07.2016
Oczekiwany termin Szkolenia: 27.06-29.07.2016
Miejsce Szkolenia: Stalowa Wola
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 23.06.2016 do godz. 12:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Warszawa dn. 14.06.2016
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) Kurs prawa jazdy kat.B, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 07.06.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
OSK „Renoma” Tadeusz Dzięglewicz ul. Kadyiego 12 38-200 Jasło
Łączna kwota brutto: 1 200,00 zł.


Rzeszów, dn.07.06.2016

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Kurs prawa jazdy kat. B (część teoretyczna i praktyczna)
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: Uczestniczka jest osoba chodzącą, która bez trudności może docierać zajęcia do Jasła. Beneficjentka posiada już zaświadczenie lekarskie oraz Profil Kategorialny Kandydata na Kierowcę.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: uczestniczka dyspozycyjna w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień
Oczekiwany termin Szkolenia: czerwiec-sierpień
Miejsce Szkolenia: Jasło
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 14.06.2016 do godz. 12.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Warszawa dn. 14.06.2016

 
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) Kurs fakturowania, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 06.06.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Eureka Centrum Kursowe 20, 35-206 Rzeszów.;
Łączna kwota brutto: 1 350,00 zł.

Rzeszów, dn.06.06.2016

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Kurs Fakturowania
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: (krótki opis) Beneficjent jest osobą chodzącą. Ze względu na problemy w poruszaniu preferowałby, aby kurs odbył się w miejscu zamieszkania.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: lipiec-sierpień 2016
Oczekiwany termin Szkolenia: lipiec-sierpeiń 2016
Miejsce Szkolenia: Miejsce zamieszkania, Wólka Tanewska
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 14.06.2016 do godz. 12.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Warszawa dn. 14.06.2016

 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) Kurs specjalista ds. kadrowo-płacowych, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 06.06.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Eureka Centrum Kursowe 20, 35-206 Rzeszów.;
Łączna kwota brutto: 1 350,00 zł.

Rzeszów, dn.06.06.2016

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: specjalista ds. kadrowo-płacowych
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: (krótki opis)Uczestniczka jest osobą chodzącą, może więc docierać do siedziby firmy na terenie Jasła. Kurs może tez odbyć się w miejscu zamieszkania Beneficjentki.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: lipiec-wrzesień 2016
Oczekiwany termin Szkolenia: lipiec-wrzesień 2016
Miejsce Szkolenia: Jasło
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 14.06.2016 do godz. 12.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

 


Warszawa dn.  13.06.2016

 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) „kursu prawa jazdy kategorii B  w ramach rozpoznania cenowego z dn. 2.06.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
OSK  AUTO START 2  Paweł Szeremeta  ul. Poniatowskiego 24  37-500 Jarosław ,
Łączna kwota brutto: 1500 zł.
                                                             

                                                                                                                     Rzeszów, dn.2.06.2016
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Kurs prawa jazdy kategorii B”
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: (krótki opis)
Uczestnik jest osobą chodzącą, może uczestniczyć w kursie na terenie Przemyśla. Beneficjent posiada zaświadczenie lekarskie z kodami 15.03 oraz 40.11
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: Uczestnik dysponuje czasem w ww. terminie
Oczekiwany termin Szkolenia: druga połowa czerwca, lipiec, sierpień
Miejsce Szkolenia: Przemyśl
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 10.06.2016  do godz. 12:00
 

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Warszawa dn. 8.06.2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) „grafika komputerowa z elementami tworzenia stron www”  w ramach rozpoznania cenowego z dn. 8.06.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Fundacja na Rzecz Pomocy Społecznej PROMYK ul. Św. Marcina 77a; 35-330 Rzeszów  
Łączna kwota brutto: 1350 zł.                                                                                                                                                                                       Rzeszów, dn. 2.06.2016

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „grafika komputerowa z elementami tworzenia stron www”.
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: (krótki opis)                                                                                                                                                                    Uczestnik jest osobą chodzącą o kulach, ale tylko po równym podłożu. Na dłuższych dystansach porusza się na wózku inwalidzkim. Dlatego, trudno byłoby beneficjentowi dojeżdżać do siedziby firmy.
Dyspozycyjność  Uczestnika/czki: Uczestnik dysponuje czasem czerwiec i połowę lipca                                                                                                                                
Oczekiwany termin Szkolenia:  czerwiec i połowa lipca                                                                                           
Miejsce Szkolenia: Miejsce zamieszkania BO – miejscowość Głowienka
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 8.06.2016 do godz. 12:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Rzeszów, dn. 1.06.2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) „Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem”, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 24.05.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Szkoła Eureka, ul. Okulickiego 20, 35-206 Rzeszów;
Łączna kwota brutto: 1350 zł.


Rzeszów, dn. 24.05.2016

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: „Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem”
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: Beneficjentka mieszka w Kolbuszowej.  Nie ma możliwości dojazdu do siedziby firmy ze względu na brak prawa jazdy oraz  przez wzgląd na schorzenie.
 
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki:1-30.06.2016
Oczekiwany termin Szkolenia: 1-30.06.2016
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania BO
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 31.05.2016 do godz. 12:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

 

Warszawa dn. 06.06.2016

 
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) Księgowość z zagadnieniami kadrowo-płacowymi, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 23.05.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Eureka Centrum Kursowe ul. Okulickiego 20 35-206 Rzeszów;
Łączna kwota brutto: 1 350,00 zł.
Rzeszów, dn. 23.05.2016

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Kurs księgowości z zagadnieniami kardowo-płacowymi.
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: Uczestniczka jest osobą, która posiada podstawowa wiedzę w zakresie księgowości, kadr i płac. Beneficjentka mogłaby docierać do siedziby firmy na terenie Sanoka, ale ze względów organizacyjnych preferowałaby, aby kurs odbył się w domu (uczestniczka opiekuje się wnuczką).
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: codziennie w godzinach do południa (po południu uczestniczka opiekuje się wnuczką).
Oczekiwany termin Szkolenia: czerwiec – lipiec 2016
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania BO
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 03.06.2016 do godz. 12.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

 
Warszawa dn. 06.06.2016
 
 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż unieważnia zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego na realizacje kursu „Specjalista ds. kadrowo-płacowych” z dn. 23.05.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Żadna oferta nie spełniała kryterium dotyczącego terminu realizacji szkolenia.

Rzeszów, dn. 23.05.2016

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Specjalista ds. kadrowo-płacowych
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: Beneficjentka jest osobą chodzącą. Na zajęcia bez problemu może docierać do siedziby firmy na terenie Jasła.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: Uczestniczka dyspozycyjna codziennie
Oczekiwany termin Szkolenia: czerwiec – lipiec 2016
Miejsce Szkolenia: siedziba firmy
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 03.06.2016 do godz. 12.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.Warszawa dn. 19.05.2016
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 12.05.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Fundacja na Rzecz Pomocy Społecznej „PROMYK” ul. św. Marcina 77a; 35-330 Rzeszów.;
Łączna kwota brutto: 1 400,00  zł.


Rzeszów, dn. 12.05.2016

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie:„Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym”
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: Jedna osoba chodząca, mająca możliwość dotarcia do siedziby firmy na terenie Rzeszowa
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: codziennie do godziny 15.00
Oczekiwany termin Szkolenia: czerwiec – lipiec 2016
Miejsce Szkolenia: siedziba firmy na terenie Rzeszowa
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 19.05.2016 do godz. 12.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.
Warszawa dn. 19.05.2016
 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu (tytuł szkolenia/kursu) Pakiet Microsoft Office na poziomie średniozaawansowanym, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 11.05.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Eureka Centrum Kursowe ul. Okulickiego 20 35-506 Rzeszów.;
Łączna kwota brutto: 1350,00 zł.

Rzeszów, dn. 11.05.2016r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Szkolenia Pakietu Microsoft Office na poziomie średniozaawansowanym.
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: (krótki opis)
Kobieta mieszkająca w powiecie jarosławskim, poruszająca się na wózku inwalidzkim. Ze względu na ograniczenia w mobilności nie ma możliwości dojazdu do siedziby firmy.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: 23.05.2016-03.06.2016
Oczekiwany termin Szkolenia: 23.05.2016-03.06.2016
Miejsce Szkolenia: Miejsce zamieszkania BO
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 18.05.2016 do godz. 12.00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Kontakt – woj. podkarpackie


Biuro FAR
ul.
Tadeusza Boya-Żeleńskiego 27,
35-105 Rzeszów
tel.: 17 857 22 55, fax: 17 857 20 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 


 

Godziny otwarcia


poniedziałek  piątek: 07.00 –15.00

W związku z utrzymującym się
stanem epidemii, celem zwiększenia
bezpieczeństwa prosimy o wcześ-
niejsze uzgadnianie – telefoniczne
lub mailowe – terminu wizyty
w biurze Fundacji.

 

Pełnomocnik FAR


Lucyna Przybyło
tel:
509 447 068
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Harmonogram zajęć


Zobacz wszystkie zajęcia »

Ogłoszenia regionalne »