niedziela, 2020-11-29 Błażeja, Margerity, Saturnina

»»»

Warszawa, 10.11.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/MATERIAŁY/ICF/2020, DOTYCZYCE ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW do prowadzenia szkoleń z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w ramach projektu pt. „Szkolenia z zakresu zastosowania ICF w programach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”.

Zamawiający w dniu 10.11.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
FLUO WORKS Grochowski Patryk;
Łączna cena brutto: 22138,77 zł. 


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szkolenia z zakresu zastosowania ICF w programach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (nr 1/MATERIAŁY/ICF/2020)


DOTYCZYCE ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW do prowadzenia szkoleń z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w ramach projektu pt. „Szkolenia z zakresu zastosowania ICF w programach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

...............................................................

Warszawa, dnia 30.10.2020 r

KOREKTA – W dniu 30.10.2020 dokonano zmiany w zapytaniu nr 1/MATERIAŁY/ICF/2020.
Poniżej treść w której dokonano korekty.

Czytaj więcej


Szkolenia z zakresu zastosowania ICF w programach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (łódzkie nr 3/ICF/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Szkolenia z zakresu zastosowania ICF (zwanego dalej Szkoleniem), organizowanego w ramach projektu pt. „Szkolenia z zakresu zastosowania ICF w programach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych” , realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 23.09.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/U/ICF/2020 z dnia 14.09.2020 r., w zakresie świadczenia ŚWIADCZENIA USŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ NNW i OC, dla uczestników/czek oraz kadry szkoleń organizowanych przez FAR, w ramach projektu pt. „Szkolenia z zakresu zastosowania ICF w programach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych” w terminach 28.09.2020 r. - 30.12.2020 r.

Zamawiający w dniu 23.09.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Winer TU S. A. Vienna Insurance Group Cenrtala, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
Łączna cena brutto: 3390,00 zł


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 18.09.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 5/ICF/2020 z dnia 09.09.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci I stopnia, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Szkolenia z zakresu zastosowania ICF w programach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych” w terminach 18-20.10.2020.r

Zamawiający w dniu 07.09.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ranczo pod Olszyną, Nowy Ciechocinek 24; 87-720 Ciechocinek
Łączna cena brutto: 5820,00 zł. 


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 18.09.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 4/ICF/2020 z dnia 09.09.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci I stopnia, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Szkolenia z zakresu zastosowania ICF w programach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych” w terminach 26-28.10.2020.r

Zamawiający w dniu 18.09.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
MERKURY Izabela Różyło, Stergios, Radosław i Monika Sibeteris Spółka Cywilna
Miejsce realizacji: Great Polonia Beach&Molo al. Lipowa 3 84-100 Puck
Łączna cena brutto: 12724,00 zł


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szkolenia z zakresu zastosowania ICF w programach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (NR 1/U/ICF/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ NNW i OC dla uczestników/czek oraz kadry projektu pt. „Szkolenia z zakresu zastosowania ICF w programach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Szkolenia z zakresu zastosowania ICF w programach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (kujawsko-pomorskie nr 5/ICF/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Szkolenia z zakresu zastosowania ICF (zwanego dalej Szkoleniem), organizowanego w ramach projektu pt. „Szkolenia z zakresu zastosowania ICF w programach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych” , realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Szkolenia z zakresu zastosowania ICF w programach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (pomorskie nr 4/ICF/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Szkolenia z zakresu zastosowania ICF (zwanego dalej Szkoleniem), organizowanego w ramach projektu pt. „Szkolenia z zakresu zastosowania ICF w programach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych” , realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 1 z 2