środa, 2018-06-20 Bogny, Rafaeli, Rafała

»»»

Warszawa, 6 czerwca 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/PLRnW//2018 z dnia 25.05.2018 r. w ramach projektu pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2018” w zakresie zakupu artykułów spożywczych z możliwością sukcesywnego odbioru wskazanej ilości najpóźniej na 5 dni przed podanymi terminami turniejów dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy na organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Turniejach Polskiej Ligi Rugby na Wózkach w terminach a) 29.06.2018 – 01.07.2018 b) 30.08.2018 – 02.09.2018 c) 02.11.2018 – 04.11.2018.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Danuta Niemira „Niemirka” firma handlowa, ul. J. Słowackiego 17B, 05-200 Wołomin,

a) Turniej PLRnW w terminie: 29.06.2018 – 01.07.2018
Łączna cena brutto: 1036,59 zł 
b) Turniej PLRnW w terminie: 30.08.2018 – 02.09.2018
Łączna cena brutto: 1170,66 zł 
c) Turniej PLRnW w terminie: 02.11.2018 – 04.11.2018
Łączna cena brutto: 1068,99 zł (

 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


»»»

Warszawa, 29 maja 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/PLRnW/2018 z dnia 18.05.2018 r. w ramach projektu pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2018” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Turnieju Polskiej Ligi Rugby na Wózkach w terminie 29.06.2018 – 01.07.2018 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada“:
Hotel Gromada, ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom,
a) Turniej PLRnW w terminie: 29.06.2018 – 01.07.2018
Łączna cena brutto: 20641 złotych.
 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


Polska Ligi Rugby na Wózkach (nr 1/PLRnW/2018)


DOTYCZY ZAKUPU ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH w ramach Turniejów Polskiej Ligi Rugby na Wózkach dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2018”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Polska Ligi Rugby na Wózkach (nr 1/PLRnW/2018)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Turnieju Polskiej Ligi Rugby na Wózkach dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2018”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej