FAR - Ogłoszenia – Polska Liga Rugby na Wózkach
poniedziałek, 2018-08-20 Bernarda, Sabiny, Samuela

»»»

Warszawa, 6 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/PLRnW/2018 z dnia 26.07.2018r. w ramach projektu pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2018” w zakresie zapewnienia oraz dostarczenia wyżywienia (usługa gastronomiczna) dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy na organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Turniejach Polskiej Ligi Rugby na Wózkach w terminach:
a) 30.08.2018 – 02.09.2018
b) 02.11.2018 – 04.11.2018

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Zajazd "AMIGO" Catering, ul. Kępińska 51, 05-840 Brwinów

a) Turniej PLRnW w terminie: 30.08.2018 – 02.09.2018
Łączna cena brutto: 6102 złotych.

b) Turniej PLRnW w terminie: 02.11.2018 – 04.11.2018
Łączna cena brutto: 2916 złotych.
 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


»»»

Warszawa, 6 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/PLRnW//2018 z dnia 26.07.2018 r. w ramach projektu pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2018” w zakresie wynajmu obiektów (hali sportowej o wymiarach minimum 48X38 wraz z miejscem przeznaczonym do spożycia posiłków) dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy projektu na organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Turniejach Polskiej Ligi Rugby na Wózkach w terminach:
a) 30.08.2018 – 02.09.2018
b) 02.11.2018 – 04.11.2018 .

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji „Arena Ursynów“, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa, 22 334 62 12

a) Turniej PLRnW w terminie: 30.08.2018 – 02.09.2018
Łączna cena brutto: 31050 złotych.

b) Turniej PLRnW w terminie: 02.11.2018 – 04.11.2018
Łączna cena brutto: 20700 złotych.

 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


»»»

Warszawa, 6 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/PLRnW/2018 z dnia 26.07.2018 r. w ramach projektu pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2018” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Turnieju Polskiej Ligi Rugby na Wózkach w terminie 30.08.2018 – 02.09.2018.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Hotel DeSilva Warszawa Piaseczno, ul. Puławska 42, 05-500 Piaseczno
1 a) Turniej PLRnW w terminie: 30.08.2018 – 02.09.2018
Łączna cena brutto: 49155 złotych.

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


Polska Ligi Rugby na Wózkach (nr 2/PLRnW/2018)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GASTRONOMICZNEJ w ramach Turniejów Polskiej Ligi Rugby na Wózkach dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2018”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Polska Ligi Rugby na Wózkach (nr 2/PLRnW/2018)


DOTYCZY WYNAJMU OBIEKTÓW w ramach Turniejów Polskiej Ligi Rugby na Wózkach dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2018”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Polska Ligi Rugby na Wózkach (nr 2/PLRnW/2018)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Turnieju Polskiej Ligi Rugby na Wózkach dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2018”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 6 czerwca 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/PLRnW//2018 z dnia 25.05.2018 r. w ramach projektu pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2018” w zakresie zakupu artykułów spożywczych z możliwością sukcesywnego odbioru wskazanej ilości najpóźniej na 5 dni przed podanymi terminami turniejów dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy na organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Turniejach Polskiej Ligi Rugby na Wózkach w terminach a) 29.06.2018 – 01.07.2018 b) 30.08.2018 – 02.09.2018 c) 02.11.2018 – 04.11.2018.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Danuta Niemira „Niemirka” firma handlowa, ul. J. Słowackiego 17B, 05-200 Wołomin,

a) Turniej PLRnW w terminie: 29.06.2018 – 01.07.2018
Łączna cena brutto: 1036,59 zł 
b) Turniej PLRnW w terminie: 30.08.2018 – 02.09.2018
Łączna cena brutto: 1170,66 zł 
c) Turniej PLRnW w terminie: 02.11.2018 – 04.11.2018
Łączna cena brutto: 1068,99 zł (

 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


»»»

Warszawa, 29 maja 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/PLRnW/2018 z dnia 18.05.2018 r. w ramach projektu pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2018” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Turnieju Polskiej Ligi Rugby na Wózkach w terminie 29.06.2018 – 01.07.2018 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada“:
Hotel Gromada, ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom,
a) Turniej PLRnW w terminie: 29.06.2018 – 01.07.2018
Łączna cena brutto: 20641 złotych.
 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


Strona 1 z 2