wtorek, 2017-10-17 Antonii, Ignacego, Wiktora

Polska Ligi Rugby na Wózkach (nr 5/PLRnW/2017)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GASTRONOMICZNEJ w ramach Turnieju Polskiej Ligi Rugby na Wózkach dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2017”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Polska Liga Rugby na Wózkach (nr 4/PLRnW/2017)


DOTYCZY WYNAJMU OBIEKTÓW w ramach Turnieju Polskiej Ligi Rugby na Wózkach dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2017”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Polska Liga Rugby na Wózkach (nr 3/PLRnW/2017)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Turnieju Polskiej Ligi Rugby na Wózkach dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2017”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 14 czerwca 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/PLRnW/2017 z dnia 07.06.2017r. w ramach projektu pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2017” w zakresie zakupu artykułów spożywczych z możliwością sukcesywnego odbioru wskazanej ilości najpóźniej na 5 dni przed podanymi terminami turniejów dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy na organizowane przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Turnieje Polskiej Ligi Rugby na Wózkach w terminach: 
a) 16.06.2017 – 18.06.2017
b) 15.09.2017 – 17.09.2017
c) 13.10.2017 – 15.10.2017

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Danuta Niemira „Niemirka” firma handlowa, 05-200 Wołomin, ul. J. Słowackiego 17B
a) Turniej PLRnW w terminie: 16.06.2017 – 18.06.2017 Łączna cena brutto: 1253,40 zł,
b) Turniej PLRnW w terminie: 15.09.2017 – 17.09.2017 Łączna cena brutto: 1253,40 zł,
c) Turniej PLRnW w terminie: 13.10.2017 – 15.10.2017 Łączna cena brutto: 1253,40 zł.


»»»

Warszawa, 08 czerwca 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/PLRnW/2017 z dnia 30.05.2017r. w ramach projektu pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2017” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy na organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Turniejach Polskiej Ligi Rugby na Wózkach w terminach: 

a) 16.06.2017 – 18.06.2017
b) 15.09.2017 – 17.09.2017
c) 13.10.2017 – 15.10.2017

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada“: Hotel Gromada, ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

a) Turniej PLRnW w terminie: 16.06.2017 – 18.06.2017 Łączna cena brutto: 26641 złotych,
b) Turniej PLRnW w terminie: 15.09.2017 – 17.09.2017 Łączna cena brutto: 23521 złotych,
c) Turniej PLRnW w terminie: 13.10.2017 – 15.10.2017 Łączna cena brutto: 24001 złotych.
 


Polska Liga Rugby na Wózkach (nr 2/PLRnW/2017)

DOTYCZY ZAKUPU ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH w ramach Turniejów Polskiej Ligi Rugby na Wózkach dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2017”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności. 

Czytaj więcej


Polska Liga Rugby na Wózkach (nr 1/PLRnW/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Turniejów Polskiej Ligi Rugby na Wózkach dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Polska Liga Rugby na Wózkach 2017”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności. 

Czytaj więcej