poniedziałek, 2017-08-21 Franciszka, Kazimiery, Ruty

Zapytanie ofertowe nr 2/zachodniopomorskie/2017 - wynajem pomieszczeń


DOTYCZY ŚWIADCZENIA WYNAJMU POMIESZCZEŃ w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II”.

Czytaj więcej


»»»

Szczecin, 18 sierpnia 2017r.
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/zachodniopomorskie/2017 z dnia 09.08.2017r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II” w zakresie zapewnienie transportu dla uczestników projektu na regionalne zajęcia AR w terminach: 03.09.2017r., 17.09.2017r., 22.10.2017r., 19.11.2017r., 10.12.2017r., 07.01.2018r., 25.02.2018r., 18.03.2018r. na terenie miasta Szczecin.
 
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie, Sekcja Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych,
ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin.
Warunki transportu będą realizowane w oparciu o zapisy Uchwały Nr XXII/580/08 Rady Miasta Szczecin, w sprawie zasad świadczenia usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz pobierania opłat za te usługi.
Cena jednostkowa za przejazd:  12 złotych/osoba, zgodnie z ww. Uchwałą.


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II (dolnośląskie nr 12/DZ/W/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji dla kadry, uczestników i opiekunów zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy

Iława, 18 sierpnia 2017r.

 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr nr 1/warmińsko-mazurskie/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II” w zapewnienia transportu sprzętu  potrzebnego do przeprowadzenia obozu młodzieżowego w Olsztynie w terminie 22.08.2017r. na trasie Iława – Olsztyn.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
AUTO SERWIS „U PIOTRA” Piotr Gadomski, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 76, 10-450 Olsztyn
 
Łączna cena brutto:  282,90 złotych.
 
 
 
 
                       Bukowska Barbara                                                                    
                       podpis pracownika                                                                                                   

Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II (łódzkie nr 11/DZ/W/2017)

 

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji dla kadry, uczestników i opiekunów zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II (pomorskie nr 16/DZ/O/2017)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Obozów Aktywnej Rehabilitacji dla kadry, uczestników i opiekunów zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 11 sierpnia 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/DZ/W/2017 z dnia 28.07.2017r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 28 – 30.08.2017r

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Polanika”; Laskowa 95, 26-050 Chrusty
Łączna cena brutto: 4930 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 11 sierpnia 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 15/DZ/O/2017 z dnia 28.07.2017r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Obozie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 01 – 13.09.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy „Zawisza”, ul. Gdańska 163; 85-915 Bydgoszcz
Łączna cena brutto: 57140 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

oraz Fundacji PZU


Strona 1 z 8