środa, 2017-06-28 Florentyny, Ligii, Leona

»»»

Warszawa, 28 czerwca 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 14/DZ/O/2017 z dnia 09.06.2017r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Obozie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 22.08 – 03.09.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Fundacja "ŻAK" UWM w Olsztynie ul. Kanafojskiego 2; 10-722 Olsztyn.
Łączna cena brutto: 38151,00 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 28 czerwca 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 13/DZ/O/2017 z dnia 09.06.2017r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Obozie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 17-29.08.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Cisi Pracownicy Krzyża ul. Bł. Luigiego Novarese 2, 67-200 Głogów.
Łączna cena brutto: 43125,00 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 28 czerwca 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/DZ/O/2017 z dnia 09.06.2017r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Obozie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 13-25.08.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38; 78-100 Kołobrzeg
Łączna cena brutto: 50360,00 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 23 czerwca 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/wielkopolskie/2017 z dnia 13.06.2017r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II” w zakresie zapewnienie transportu sprzętu na obóz AR w Kołobrzegu w terminie 25.06.2017 – 07.07.2017 roku na trasie Poznań – Kołobrzeg, Kołobrzeg  – Poznań.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Firma Robert Góral Transport, ul. Józefa Rogalińskiego 14/1, 60-267 Poznań
Łączna cena brutto: 1960 złotych.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 23 czerwca 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/DZ/2017 z dnia 13.06.2017r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II” w zakresie zakupu i dostawy drobnego wyposażenia obozów – gier planszowych na Obozy AR dla dzieci i Obozy AR młodzieży.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Polanglo Sp z o.o. ul. Szyszkowa 20, 02-285 Warszawa 
Łączna cena brutto: 931,77 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Warszawa, 22 czerwca 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/lubuskie/2017 z dnia 13.06.2017r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II” w zakresie zapewnienie transportu dla uczestników projektu na regionalne zajęcia AR w terminie 24.06.2016 na trasie Zielona Góra - Gorzów Wlkp. - Międzyzdroje - Gorzów Wlkp. - Zielona Góra
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Usługowe Marcin Bielak, ul. Poniatowskiego 7, 66-530 Drezdenko. 
Łączna cena brutto:  3200,00 złotych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU
 

Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II (nr 6/DZ/2017)

DOTYCZY ZAKUPU I DOSTAWY GIER PLANSZOWYCH w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II”.

Czytaj więcej


Zapytanie oferowe - transport sprzętu na obóz AR a dzieci, NR 1/wielkopolskie/2017

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II”.

Czytaj więcej


Strona 1 z 4