sobota, 2019-02-23 Damiana, Izabeli, Polikarpa, Romany

»»»


Warszawa, 1 października 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 15/WAR/2018 z dnia 17.09.2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry i uczestników projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 14.10.2018 r. – 26.10.2018 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o ul. Olimpijska 1 43-460 Wisła
Łączna cena brutto: 14 700, 00 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych