piątek, 2019-03-22 Bogusława, Jagody, Katarzyny

»»»


Warszawa, 29 czerwca 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/WAR/2017 z dnia 14.06.2017r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry i uczestników projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 09.07.2017r. – 21.07.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. 97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8
Łączna cena brutto: 31 200,00 złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych