piątek, 2019-03-22 Bogusława, Jagody, Katarzyny

»»»


Warszawa, 03 lipca 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/WAR/2017 z dnia 19.06.2017r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry i uczestników projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 01.09.2017r. – 13.09.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Fundacja „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ul. Kanafojskiego 2 10-722 Olsztyn
Łączna cena brutto: 24 148,00 złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych