piątek, 2019-03-22 Bogusława, Jagody, Katarzyny

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III (podlaskie nr 11/WAR/2017)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji dla kadry i uczestników zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności. 

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 29 czerwca 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/WAR/2017 z dnia 14.06.2017r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry i uczestników projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 09.07.2017r. – 21.07.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. 97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8
Łączna cena brutto: 31 200,00 złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 27 czerwca 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/WAR/2017 z dnia 12.06.2017r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry i uczestników projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 05.11.2017r. – 17.11.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy: 
Cisi Pracownicy Krzyża, ul. bł. Luigi Novarese 2, 67-200 Głogów
Łączna cena brutto: 55 000 złotych.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 03 lipca 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/WAR/2017 z dnia 19.06.2017r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry i uczestników projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 01.09.2017r. – 13.09.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Fundacja „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ul. Kanafojskiego 2 10-722 Olsztyn
Łączna cena brutto: 24 148,00 złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III (małopolskie, śląskie - nr 10/WAR/2017)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji dla kadry i uczestników zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 23 czerwca 2017r. 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/WAR/2017 z dnia 08.06.2017r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry i uczestników projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 02.11.2017r. – 14.11.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo
Łączna cena brutto: 30 308, 00 złotych.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III (śląskie nr 9/WAR/2017)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji dla kadry i uczestników zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III (zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie - nr 8/WAR/2017)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji dla kadry i uczestników zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności. 

Czytaj więcej


Strona 11 z 13