piątek, 2019-03-22 Bogusława, Jagody, Katarzyny

»»»

Warszawa, 20 lutego 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 20/WAR/2018 z dnia 04.02.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry i uczestników projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 22.02.2019r. – 06.03.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu Opatrzności Bożej
50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 29
Łączna cena brutto: 15 600, 00 złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III (opolskie, śląskie, dolnośląskie nr 20/WAR/2018)


MODYFIKACJA z dn. 11.02.2019

Zmianie uległy punkty:
III. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Było: Zapewnienie pobytu i wyżywienia dla kadry i uczestników projektu w Ośrodku znajdującym się na terenie województwa opolskiego i śląskiego
Zmieniono: Zapewnienie pobytu i wyżywienia dla kadry i uczestników projektu w Ośrodku znajdującym się na terenie województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego
XI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Było: Termin składania ofert wyznaczono do dnia 15.02.2019r. do godziny 23.59.
Zmieniono: Termin składania ofert przedłużona do dnia 19.02.2019. do godziny 23.59.
................................................................................................................................................................

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji dla kadry i uczestników zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 07.01.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 19/WAR/2018 z dnia 17.12.2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry i uczestników projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 25.02–08.03.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Zakład Gminny "Mrzeżyno" Sp. z o.o., ul. Trzebiatowska 24, 72-330 Mrzeżyno
łączna cena brutto 17 100,00 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 2 stycznia 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 18/WAR/2018 z dnia 14.12.2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry i uczestników projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 06.01.2019r. – 18.01.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu Opatrzności Bożej
50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 29
Łączna cena brutto: 15 600, 00 złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III (zachodniopomorskie nr 19/WAR/2018)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji dla kadry i uczestników zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 17 grudnia 201 8 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 17/WAR/2018 z dnia 03.12.2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry i uczestników projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 09.01.2019 r. – 21.01.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo
Łączna cena brutto: 16 050, 00 złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III (dolnośląskie nr 18/WAR/2018)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji dla kadry i uczestników zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III (pomorskie nr17/WAR/2018)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji dla kadry i uczestników zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Strona 1 z 13