sobota, 2019-02-16 Danuty, Daniela, Juliany

»»»

Szczecin, 12 luty 2019r.


 
Informujemy, że niżej wymienionym ogłoszeniu dotyczącym rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1/zachodniopomorskie/2018 z dnia 22.05.2018r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia transportu dla uczestników projektu na regionalne zajęcia AR na terenie miasta Szczecin, nastąpiła pomyłka pisarska polegająca na podaniu nieprawidłowej daty realizacji usługi.

Terminem realizacji usługi nie jest 28.01.2018r., 17.02.2018r., 10.03.2018., lecz 27.01.2019r., 17.02.2019r., 10.03.2019r.
 


Informacja o wyborze wykonawcy nr2/ŚLĄSKIE

Mikołów, 31 stycznia 2019r.

 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/śląskie/2019 z dnia 23.01.2019r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia wynajmu pomieszczeń do prowadzenia regionalnych zajęć AR w terminie 02.02.2019 godzinach 11:30-13:30
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Centrum Rozrywki Gravitacja  
 
Łączna cena brutto:  1000,00   złotych.


»»»

Warszawa, 25 stycznia 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 22/DZ/W/2019 z dnia 10.01.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji w terminie 01-03.02.2019r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonano wyboru Wykonawcy:
Hotel Brzoza Spa & Wellness; ul. Bydgoska 34, 86-061 Brzoza
Łączna cena brutto wynosi: 4960,00 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 25 stycznia 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 23/DZ/W/2019 z dnia 10.01.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji w terminie 08-10.02.2019r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonano wyboru Wykonawcy:
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o. o.;
43-460 WISŁA, ul. Olimpijska 1
Łączna cena brutto wynosi: 4722,00 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU


Zapytanie Ofertowe nr 2/śląskie/2019


DOTYCZY ŚWIADCZENIA WYNAJMU POMIESZCZEŃ w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy - zapytanie ofertowe nr 2/dolnośląskie/2019 - transport sprzętu

Bolesławiec, 23.01.2019r

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/dolnośląskie/2019 z dnia 14.01.2019 w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia transportu sprzętu na potrzeby realizacji obozu AR dla dzieci w Polanicy Zdrój

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Skorpion Polkowice u. Borówkowa 5a, 59-101 Polkowice

Łączna cena brutto:   2923,00 złotych.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU


Zapytanie ofertowe nr 2/dolnośląskie-transport sprzętu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/dolnośląskie/2019 

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III (śląskie, nr 23/DZ/W/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ ww ramach Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji dla kadry, uczestników i opiekunów zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Strona 1 z 20