piątek, 2018-12-14 Alfreda, Izydora, Zoriny

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/łódzkie/2018 z dnia 04.12.2018r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienie transportu dla uczestników projektu na regionalne zajęcia AR w terminie 15.12.2018 na trasie Kutno Łódź Kutno
 
 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
 SOBTRANS Piotr Sobczyk , z siedzibą Kutno, ul. Ks. Świtkowskiego 3 ,

»»»

Warszawa, 10 grudzień 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 16/DZ/O/2018 z dnia 23.11.2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Obozie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 26.01 – 05.02.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Firma Handlowo-Usługowa Palbow Mirosław; ul. Sikorskiego 12; 59-600 Lwówek Śląski
Łączna cena brutto: 50400,00 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/łódzkie/2018

 
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ                                                                                                        Łódź,4grudnia 2018r.
 
w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III”.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe nr 1/dolnośląskie-transport sprzętu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/dolnośląskie/2018

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III”

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III (dolnośląskie nr 16/DZ/O/2018)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Obozów Aktywnej Rehabilitacji dla kadry, uczestników i opiekunów zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 13 listopada 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 18/DZ/W/2018 z dnia 29.10.2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 23-25.11.2018.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Oddział Camping Hotel Malta; Miasto Poznań;
Łączna cena brutto: 4720,00 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 13 listopada 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 19/DZ/W/2018 z dnia 29.10.2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji w terminie 07-09.12.2018 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonano wyboru Wykonawcy:
Hotel Pięć Dębów; J. Skurski, T. Skurski Spółka Jawna; 16-030 Supraśl, ul. Rymarka 7
Łączna cena brutto wynosi: 8967,63 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 6 listopada 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 16/DZ/W/2018 z dnia 17.10.2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji w terminie 16-18.11.2018 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonano wyboru Wykonawcy:
„Milenium Sport” Sp. z o.o.; ul. Pijarska 1,3; 40-750 Katowice - Bażantowo Sport.
Łączna cena brutto wynosi: 5417,60 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Strona 1 z 18

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych