wtorek, 2018-10-23 Edwarda, Marleny, Seweryna

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/pomorskie/2018

DOTYCZY ŚWIADCZENIA WYNAJMU POMIESZCZEŃ w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 17 października 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/DZ/2018 z dnia 09.10.2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kluczowych pracowników zaangażowanych w projekt na organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” spotkaniach w terminach 26-28.11.2018 r. i 18-20.02.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Invest4Elite Sp Centrum Biznesowe Fort Modlińska 310/312, 00-001 Warszawa
Łączna cena brutto: 15 800,00 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III (lubelskie nr 17/DZ/W/2018)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji dla kadry, uczestników i opiekunów zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III (śląskie nr 16/DZ/W/2018)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji dla kadry, uczestników i opiekunów zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 17 październik 2018 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 14/DZ/W/2018 z dnia 03.10.2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji w terminie 16-18.11.2018 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż z powodu braku ofert nie dokonano wyboru wykonawcy.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 17 października 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 15/DZ/W/2018 z dnia 03.10.2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 16 – 18.11.2018r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz
Łączna cena brutto: 12960,00 złotych.»»»

Szczecin, 12 października 2018r.


 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/zachodniopomorskie/2018 z dnia 05.10.2018r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia wynajmu pomieszczeń do prowadzenia regionalnych zajęć AR w terminach: 14.10.2018r., 25.11.2018r. 09.12.2018r., 27.01.2019r., 17.02.2019r., 10.03.2019r., w godzinach 09.00 - 13.00.
 
 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin
Łączna cena brutto:  3000,00  złotych.ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/podlaskie/2018 – wynajem sali


DOTYCZY ŚWIADCZENIA WYNAJMU POMIESZCZEŃ w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III”.

Czytaj więcej


Strona 1 z 16