wtorek, 2018-04-24 Bony, Horacji, Jerzego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/świętokrzyskie/2018

Kielce, 19 kwietnia 2018 r.


Załącznik  formularz oferty - sala [DOC] »

DOTYCZY ŚWIADCZENIA WYNAJMU POMIESZCZEŃ w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III”.

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/opolskie/2018 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ 

w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III”.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe - transport nr 1/lubelskie/2018

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ 

w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III”.
 

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 17 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/DZ/O/2018 z dnia 09.04.2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Obozie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 26.04.2018 r. – 06.05.2018 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami Miętne, ul. Główna 45; 08-400 Garwolin
Łączna cena brutto: 39363,96 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU


ZAPYTANIE OFERTOWE - Sala, NR 1/małopolskie/2018

DOTYCZY ŚWIADCZENIA WYNAJMU POMIESZCZEŃ w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III” przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III (nr 1/DZ/2018)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ NNW i OC w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III”.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe - transport nr2/podkarpackie/2018


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III”.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe nr 1/dolnośląskie - wynajem pomieszczeń


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/dolnośląskie/2018 DOTYCZY ŚWIADCZENIA WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III”.

Czytaj więcej


Strona 1 z 2