środa, 2018-06-20 Bogny, Rafaeli, Rafała

»»»

Warszawa, 20 czerwca 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 15/DZ/O/2018 z dnia 06.06.2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Obozie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 20-30.08.2018r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy ze względu na brak ofert.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Szczecin, 14 czerwca 2018r.

 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/zachodniopomorskie/2018 z dnia 06.06.2018r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia transportu dla uczestników projektu na regionalne zajęcia AR w terminach: 17.06.2018r., 24.06.2018r., 25.08.2018r., 15.09.2018r., 14.10.2018r., 18.11.2018r., 21.10.2018r., 25.11.2018r., 09.12.2018r.,  27.01.2019r.,  17.02.2019r.,  10.03.2019r.,  przejazd na trasie Stargard - Szczecin - Stargard.
 
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Mewa Bus Jerzy Marek Olech,
ul. Rolna 6A/7, 74-200 Pyrzyce.
 
Cena za 1km przebytej trasy - 2,89 zł, łączna cena brutto za całość realizacji usługi 3121,20 zł
»»»

Warszawa, 14 czerwca 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 12/DZ/O/2018 z dnia 29.05.2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Obozie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 15-25.07.2018 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Amid Prestige Mikołajczyk &Michoń Spółka Jawna; 26-050 Zagnańska, Chrusty, ul. Laskowa 93
Łączna cena brutto: 47660 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 14 czerwca 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 13/DZ/O/2018 z dnia 06.06.2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Obozie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 14-24.07.2018 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami Miętne, ul. Główna 45; 08-400 Garwolin
Łączna cena brutto: 40810,08 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Zapytanie ofertowe nr 1/wielkopolskie/2018 - usługa transportowa


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III”.

Czytaj więcej


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Wejherowo, 11 czerwiec 2018r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/pomorskie/2018 z dnia 28.05.2018r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienie transportu sprzętu na obóz  Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Taxi Plus, 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344

Łączna cena brutto:  492 złotych brutto.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Warszawa, 08  czerwca 2018 r.

 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/opolskie/2018 z dnia 30.05.2018r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienie transportu dla uczestników projektu na regionalne zajęcia AR w terminie 09 czerwca 2018r. oraz  1 raz w miesiącu w następujących miesiącach: wrzesień, październik, listopad, grudzień 2018 oraz styczeń, luty, marzec 2019 na trasie Strzelce Opolskie – Opole – Strzelce Opolskie
 
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
JEKA Jerzy Gajda, ul. 1 Maja 18, 47-120 Zawadzkie
 
Za wykonane usługi będą następujące warunki zapłaty:
- za 1 km przebytej trasy 3,02 zł  brutto (słownie trzy złote 02/100)
- za 1h postoju 32,4 zł brutto ( trzydzieści dwa złote 40/100).

»»»

Warszawa, 6 czerwca 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/DZ/O/2018 z dnia 21.05.2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Obozie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 16 – 26.08.2018 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Zespół Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich; ul. Daszyńskiego 12, 14-220 Kisielice
Łączna cena brutto: 47260,44 złotych.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU


Więcej artykułów…

  1. »»»
  2. »»»
  3. »»»
  4. »»»

Strona 1 z 8