piątek, 2020-09-18 Ireny, Irminy, Stanisława

»»»


Warszawa, 30.06.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/WAZ/2020 z dnia 18.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywizacji Zawodowej organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w terminie 03.07.2020 r.-11.07.2020 r.

Zamawiający w dniu 30.06.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów
Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Samorządowych w Czudcu,
ul. Rzeszowska 82, 38-120 Czudec
Łączna cena brutto: 14 590,00 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych