poniedziałek, 2020-07-13 Danieli, Irwina, Małgorzaty

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/kujawsko – pomorskie/ Zaawansowany kurs tatuażu


                                                                                                                                                                            Warszawa, 5.11.2019r.
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/kujawsko – pomorskie/ Zaawansowany kurs tatuażu z dnia 23.10.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Zaawansowany kurs tatuażu dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Pracownia Sztuki Nowoczesnej Katarzyna Zaustowicz, Cieszkowskiego 40 A, Swarzędz 60 – 020
 
 
Łączna cena brutto:  2300  złotych.