poniedziałek, 2020-07-13 Danieli, Irwina, Małgorzaty

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


 

Lublin,04.11.2019r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/KAZON/LUBELSKIE z dnia 22.10.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
NIKART, Aleja Prymasa Tysiąclecia 66, 02-424 Warszawa
Łączna cena brutto:  2954,46  złotych.
 
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU