niedziela, 2019-10-20 Ireny, Kleopatry, Witalisa

Informacja o wyborze dotyczy zapytania ofertowego nr 1/KAZON/ZACHODNIOPOMORSKIE


  Szczecin, 12 czerwca 2019r.


 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/KAZON/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 31.05.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
RESPOL Polska Sp. z o.o., ul. Szczawiowa 71, 70-010 Szczecin
 
Łączna cena brutto: 1077,96 zł  złotych.