sobota, 2020-09-19 Januarego, Konstancji, Leopolda

»»»


Warszawa, 6 czerwca 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 13/WAZ/2019 z dnia 20.05.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie 30.08.2019 r. – 07.09.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe SZANSA START GDAŃSK
ul. Puszkina 8/1a 80-233 Gdańsk
Łączna cena brutto: 19 976,00 złotych.