piątek, 2020-09-18 Ireny, Irminy, Stanisława

Informacja o wyborze wykonawcy


Kraków, 05 czerwca 2019r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1 z dnia 24.05.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 Przedsiębiorstwo Handlowe „Halim” Spółka Jawna Anita Bakir, Iwona i Grzegorz Słabosz
 Łączna cena brutto:  1550,44 złotych.