wtorek, 2020-08-11 Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

Informacja o wyborze wykonawcy-zapytanie ofertowe nr 16/zachodniopomorskie


Szczecin, 27.02.2019r.

 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 16/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 15.02.2019r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - MS Excel poziom zaawansowany dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Zachodniopomorskie Centrum Informatyki, ul. Boguchwały 18/2, 71-531 Szczecin
Łączna cena brutto: 1568,00 złotych.