wtorek, 2020-08-11 Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 23/dolnośląskie "Adobe Photoshop"


 

Warszawa, 26.02.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 23/dolnośląskie z dnia 15.02.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Adobe Photoshop  dla 1 uczestnika  projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Quali – szkolenia i doradztwo Beata Krzyś, ul. Plac Wolności 1/101, 50-071 Wrocław,

Łączna cena brutto:  1800  złotych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU