wtorek, 2020-08-11 Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

Informacja o wyborze wykonawcy- zapytanie ofertowe nr 7/lubuskie


 

Zielona Góra, 21.02.2019r.

 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/lubuskie z dnia 07.02.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs: Projektowanie wnętrz- poziom podstawowy  dla 3 uczestników  projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Recentia- Szkoły, Kursy, Szkolenia Marta Dajewska
ul. Piłsudskiego 10/1,
59- 300 Lubin
nazwa i adres Wykonawcy
2862,00
łączna cena brutto